V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xuwenjie2022
V2EX  ›  推广

营销推广交流

 •  
 •   xuwenjie2022 · 167 天前 · 320 次点击
  这是一个创建于 167 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  假如有好的数据,除了发短信,有什么其他好的利用方式吗?求推荐

  8 条回复    2021-06-22 23:37:53 +08:00
  Chanran
      1
  Chanran  
     167 天前
  发邮件
  czfy
      2
  czfy  
     167 天前   ❤️ 1
  你这好的数据,合法吗
  efaun
      3
  efaun  
     167 天前
  hey bro , we have a gift for you
  evefree2
      4
  evefree2  
     167 天前
  什么类型的数据
  zhangxiaolu
      5
  zhangxiaolu  
     167 天前
  对,对数据有兴趣多余方式。
  xuwenjie2022
      6
  xuwenjie2022  
  OP
     166 天前
  @Chanran 邮件应该过时了吧 ,现在谁还进邮箱呢
  xuwenjie2022
      7
  xuwenjie2022  
  OP
     166 天前
  @efaun 什么?
  xuwenjie2022
      8
  xuwenjie2022  
  OP
     166 天前
  @zhangxiaolu 要怎么营销
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2588 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 14:52 · PVG 22:52 · LAX 06:52 · JFK 09:52
  ♥ Do have faith in what you're doing.