V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
zxCoder
V2EX  ›  问与答

C 语言有没有比较方便简单的 http server 库

 •  
 •   zxCoder · 154 天前 · 1423 次点击
  这是一个创建于 154 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有个程序需要启动本地服务器供其他服务调用,不太想换其他语言(python go...)

  目前代码都是 C 的,C 有没有比较简单的 http server 库可以简单对接一下,提供接口参数就 ok 了

  18 条回复    2021-07-01 21:57:12 +08:00
  Maboroshii
      1
  Maboroshii  
     154 天前
  libevent 好像有
  mekingname
      2
  mekingname  
     154 天前
  没有。在 C 里面启动 http server,代码量 100 行起步。
  abvatous
      3
  abvatous  
     154 天前
  插个眼,这个我也很好奇

  这里推 C 中请求网络很好的库,希望帮到楼主
  (curl)[https://github.com/curl/curl]
  (jsoncpp)[https://github.com/open-source-parsers/jsoncpp]
  whitehack
      5
  whitehack  
     154 天前   ❤️ 3
  zxCoder
      6
  zxCoder  
  OP
     154 天前
  长其实不是问题... 像其他语言的 http server 要究其源码也得一大堆,我是查了 github 也没找到封装得比较好的,都是特别简陋
  xiadong1994
      7
  xiadong1994  
     154 天前 via iPhone
  nginx ?
  wellsc
      8
  wellsc  
     154 天前
  nginx + 1
  rshun
      9
  rshun  
     154 天前
  手写一个吧,很简单的
  bitteryapp
      10
  bitteryapp  
     154 天前
  jimages
      11
  jimages  
     154 天前
  c 可能比较难找,cpp 倒是一大把
  ashong
      12
  ashong  
     154 天前 via iPhone
  civetweb server
  wms
      13
  wms  
     154 天前
  tiny-httpd 我之前用这个内嵌了个配置系统
  ipwx
      15
  ipwx  
     154 天前
  c++ 有一堆,比如我最近用这个:cpp-httplib
  wms
      16
  wms  
     154 天前
  #13 应该是 http-parser
  daxy223
      17
  daxy223  
     154 天前 via Android
  conghuiwang
      18
  conghuiwang  
     154 天前
  @rshun 满满的培训班味道
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1111 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 21:49 · PVG 05:49 · LAX 13:49 · JFK 16:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.