V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
pigbug
V2EX  ›  程序员

突然感觉编程一点意思都没有了。怎么激发自己对编程的兴趣?

 •  
 •   pigbug · 166 天前 · 630 次点击
  这是一个创建于 166 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  哎, 悲哀。。。。

  jin7
      1
  jin7  
     166 天前
  无解
  Kimen
      2
  Kimen  
     166 天前
  转行吧,别硬撑了
  qingjiedou
      3
  qingjiedou  
     166 天前
  去寻找新的兴趣吧,人生那么长,世界那么大,总有适合自己的。
  GOURIDE
      4
  GOURIDE  
     166 天前
  写着写着都没兴趣了,只为赚钱
  yuancoder
      5
  yuancoder  
     166 天前
  看别人编程
  SmiteChow
      6
  SmiteChow  
     165 天前
  不用激发勉强 顺从内心吧
  nsynet57
      7
  nsynet57  
     163 天前
  以为自己能够改变世界,发现大家都是这样想的,然后淹没在码农中间,做公司要求的“工作”
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2063 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 16:11 · PVG 00:11 · LAX 08:11 · JFK 11:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.