V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
acmerliu
V2EX  ›  杭州

杭州 周末无聊 想做个小项目避免空虚

 •  
 •   acmerliu · 116 天前 via iPhone · 3009 次点击
  这是一个创建于 116 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  本人做后端,后端架构 /部署 /运维 /安全都了解些,用阿里云搭建过 CI 。想认识做前端,设计的小伙伴,业余时间一起学习做点东西,想法可以一起探讨。坐标杭州滨江。邮箱: [email protected]

  13 条回复    2021-10-14 14:13:52 +08:00
  Jiajin
      1
  Jiajin  
     116 天前   ❤️ 3
  不好好休息休息,锻炼锻炼,陶冶下情操,天天搬砖,不累吗
  lasuar
      2
  lasuar  
     115 天前   ❤️ 3
  牛皮卷
  Cavolo
      3
  Cavolo  
     115 天前 via iPhone   ❤️ 1
  这是滨江工作量不够饱和?
  agagega
      4
  agagega  
     115 天前 via iPhone
  本站用户这么不喜欢 Side Project 吗…
  learningman
      5
  learningman  
     115 天前 via Android   ❤️ 1
  @agagega 996 的副作用
  MJZ1995
      6
  MJZ1995  
     115 天前   ❤️ 1
  你是不是没对象?
  cyrivlclth
      7
  cyrivlclth  
     115 天前
  我愿意称 hz 是内卷之都
  Patrick95
      8
  Patrick95  
     115 天前   ❤️ 1
  楼上都是些啥啊,没屁搁楞嗓子。
  Eempty
      9
  Eempty  
     113 天前
  wx: emN5Njk0NTY3NjEy
  tanjianbjtu
      10
  tanjianbjtu  
     106 天前 via Android
  找个妹子吧
  mzlzero
      11
  mzlzero  
     84 天前
  一个后端+一个 PM/运营,还差一个前端和 UI ?
  wupeng756
      12
  wupeng756  
     73 天前
  找个女朋友吧
  kingzeus
      13
  kingzeus  
     56 天前
  去西湖边的苹果店呆着吧,看看路过的小姐姐不好么
  看累了,边上就是西湖,湖边坐上一下午也很不错
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2905 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 10:43 · PVG 18:43 · LAX 02:43 · JFK 05:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.