V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
JasonLaw
V2EX  ›  问与答

微信 - 不点击“完成群公告”的话,怎么去掉提示?

 •  
 •   JasonLaw · 117 天前 · 966 次点击
  这是一个创建于 117 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  第 1 条附言  ·  94 天前
  长按会弹出删除
  6 条回复    2021-09-24 23:48:08 +08:00
  yinxiangbiji
      1
  yinxiangbiji  
     117 天前
  我也不看,不点,就让它在这儿呗,没什么影响
  Tucao
      2
  Tucao  
     116 天前
  退群可以,亲测
  chuxiangyuan
      3
  chuxiangyuan  
     116 天前   ❤️ 1
  长按
  pluszone
      4
  pluszone  
     116 天前 via iPhone
  JB 即可
  MrBrother
      5
  MrBrother  
     116 天前 via iPhone
  这个微信自己的翻译是“群待办”,楼上说过的方法我都没试过。亲测让管理员清空群公告内容倒是可以消除这个待办按钮
  liuw666
      6
  liuw666  
     116 天前 via iPhone
  长按会出删除
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2927 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 11:15 · PVG 19:15 · LAX 03:15 · JFK 06:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.