V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
ximigou007
V2EX  ›  二手交易

收一个 qq 音乐会员,有的留言

 •  
 •   ximigou007 · 2021-10-06 16:47:31 +08:00 · 421 次点击
  这是一个创建于 795 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  8 条回复    2021-10-11 10:34:51 +08:00
  Rain520
      1
  Rain520  
     2021-10-06 17:07:33 +08:00 via Android
  QQ 音乐半年 43,提供 q 号直充

  出各种会员了~更新了一些 换绑 的会员
  https://www.v2ex.com/t/805928
  ximigou007
      2
  ximigou007  
  OP
     2021-10-06 18:25:06 +08:00
  好的 我看下。
  godmode
      3
  godmode  
     2021-10-06 21:29:15 +08:00
  好像有权益,忘了是信用卡还是手机卡了
  feng0vx
      4
  feng0vx  
     2021-10-07 08:35:43 +08:00 via iPhone
  鸟白 99 积分换一个月,这大概就是鸟白仅有用的权益了
  ximigou007
      5
  ximigou007  
  OP
     2021-10-10 14:55:11 +08:00
  @feng0vx 想要一个一年的。
  ximigou007
      6
  ximigou007  
  OP
     2021-10-10 14:55:36 +08:00
  @Rain520 有一年的吗 想要买个久一点的
  Rain520
      7
  Rain520  
     2021-10-10 18:23:38 +08:00 via Android
  @ximigou007 目前没有
  ximigou007
      8
  ximigou007  
  OP
     2021-10-11 10:34:51 +08:00
  @Rain520 好的 谢谢啦
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   945 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 19:40 · PVG 03:40 · LAX 11:40 · JFK 14:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.