V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jzhp
V2EX  ›  MacBook Pro

11.18 下单的 macbook pro 14 寸已准备发货

 •  
 •   jzhp · 53 天前 · 975 次点击
  这是一个创建于 53 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2021-11-26 10:26:09 +08:00
  huiyanpohundh123
      1
  huiyanpohundh123  
     53 天前 via Android
  是定制的吗
  huiyanpohundh123
      2
  huiyanpohundh123  
     53 天前 via Android
  11 月 15 订单没反应
  titi14gj
      3
  titi14gj  
     53 天前 via iPhone
  11.17 16 寸也没反应
  lvyanyang2020
      4
  lvyanyang2020  
     53 天前
  11 月 17 日 16 寸 10+16+32+1t 稳如老狗
  jzhp
      5
  jzhp  
  OP
     53 天前
  @huiyanpohundh123 只加了内存
  ZRS
      6
  ZRS  
     53 天前 via iPhone
  依然准备中
  ZRS
      7
  ZRS  
     53 天前 via iPhone
  @ZRS *处理中
  RoninZc
      8
  RoninZc  
     53 天前
  11.20 14 寸 8+32g 512 没反应,诶
  xyxc0673
      9
  xyxc0673  
     53 天前
  准备发货还要一段时间才发货,已经两天了
  jzhp
      10
  jzhp  
  OP
     52 天前
  @xyxc0673 我已经发货啦,当天八点发货的。
  xyxc0673
      11
  xyxc0673  
     52 天前
  @jzhp #10 我的今天下午才发 😂
  lvyanyang2020
      12
  lvyanyang2020  
     52 天前
  真快呀
  RoninZc
      13
  RoninZc  
     52 天前
  11.20 14 寸 8+32g 512 也已经准备发货
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4358 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 03:35 · PVG 11:35 · LAX 19:35 · JFK 22:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.