V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
godbasin
V2EX  ›  分享发现

分享关于工作中的焦虑和成长

 •  3
   
 •   godbasin · 168 天前 · 1889 次点击
  这是一个创建于 168 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  分享下最近做的一个视频,讨论工作中焦虑和成长的: https://www.bilibili.com/video/BV1br4y1Q7ZL/

  其实最近也思考了很多,包括开发的技术路线到底怎么走,一直以来在追求的技术深度好像又跟我想象中有些区别。而作为一个开发,工作中更重要的常常反而不是技术能力,而是很多职场技能。

  我觉得自己还在摸索,也还在不断地思考身为一名技术开发,如果还有自己的一些坚持,要怎么可以做得更好。最近也写了点相关的文章,欢迎大家来看看: https://godbasin.github.io/front-end-playground/front-end-work/front-end-days/about-front-end-13.html

  15 条回复    2021-12-06 09:51:24 +08:00
  TypeError
      1
  TypeError  
     168 天前
  赞一个
  lueffy
      2
  lueffy  
     168 天前
  赞一个
  blessyou
      3
  blessyou  
     168 天前
  爱了爱了
  blessyou
      4
  blessyou  
     168 天前
  很喜欢读楼主写的文字 谢谢 QAQ
  entro
      5
  entro  
     168 天前
  帮顶
  godbasin
      6
  godbasin  
  OP
     168 天前
  @blessyou 嘻嘻,谢谢喜欢 QAQ
  ycjcl868
      7
  ycjcl868  
     168 天前
  +1
  amundsen
      8
  amundsen  
     168 天前
  是个妹子,而且文章很久以前看过~
  godbasin
      9
  godbasin  
  OP
     168 天前
  @amundsen 嘿嘿,我可写了太多太多的文章了~
  beholder
      10
  beholder  
     168 天前 via iPhone
  不是程序员,日志好奇看看
  xoxo419
      11
  xoxo419  
     168 天前
  一键 3 连,快来谢谢大哥。
  darksword21
      12
  darksword21  
     168 天前 via iPhone
  rss 了!
  godbasin
      13
  godbasin  
  OP
     168 天前
  @xoxo419 谢谢老板? hhhh
  zhangjinghua
      14
  zhangjinghua  
     167 天前
  @amundsen 竟然是个妹子
  amundsen
      15
  amundsen  
     164 天前
  @zhangjinghua hhh 我一年前从别的地方看过妹子的博客,没想到 V2EX 看到她了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1093 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 21:19 · PVG 05:19 · LAX 14:19 · JFK 17:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.