V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
EasonJay
V2EX  ›  程序员

用 PHP 实现的一个基于 Canal 实现 ES 文档增量更新的轻量级框架,求大佬们的板砖

 •  
 •   EasonJay · 141 天前 · 1092 次点击
  这是一个创建于 141 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  10 条回复    2021-12-31 13:12:49 +08:00
  PHPJit
      1
  PHPJit  
     141 天前
  先 star 再说
  EasonJay
      2
  EasonJay  
  OP
     141 天前
  @PHPJit 哈哈哈 谢谢 ~
  lyhiving
      3
  lyhiving  
     140 天前 via Android
  支持 PHP 真的好棒!
  Saxton
      4
  Saxton  
     140 天前
  php yyds
  EasonJay
      5
  EasonJay  
  OP
     140 天前
  @lyhiving 谢谢 ~
  paccco
      6
  paccco  
     140 天前
  整体看了一遍 挺好的,只有一点我接受不了,不用 composer 组织代码 我看的有点不习惯~
  qq1340691923
      7
  qq1340691923  
     140 天前
  php 是世界上最好的语言!!!
  sanggao
      8
  sanggao  
     140 天前
  支持! 请继续为 php 发挥余热!
  luishou
      9
  luishou  
     139 天前
  已经 clone ,建议改为 composer 加载
  EasonJay
      10
  EasonJay  
  OP
     139 天前
  @luishou @paccco @sanggao 好的,谢谢 ~
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2667 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 15:33 · PVG 23:33 · LAX 08:33 · JFK 11:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.