V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Themyth
V2EX  ›  问与答

有在日本大阪的 v 友可以认识一下么?

 •  
 •   Themyth · 271 天前 · 1528 次点击
  这是一个创建于 271 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  打算在那边买房子,最近几个月开放国境就去了。 但是一个朋友都没有,想 v2 上要是能认识一个志同道合的朋友就好了。 有 v 友在大阪么? 可以 vx 交流一下吗? 我的 vx 或 qq:41 零 733

  12 条回复    2022-03-07 20:34:49 +08:00
  v2ka
      1
  v2ka  
     271 天前
  大阪へようこそ!
  Themyth
      2
  Themyth  
  OP
     271 天前   ❤️ 1
  @v2ka a ri ga to go za i ma su!!
  touzi
      3
  touzi  
     271 天前
  @Themyth 我竟然读出来了
  Themyth
      4
  Themyth  
  OP
     271 天前
  @touzi 怎么样 日语简单吧
  v2ka
      5
  v2ka  
     271 天前
  在日本的都加我吧~

  我这里建立个互助交流 GROUP 。

  https://s3.bmp.ovh/imgs/2022/01/b2e14c26e91eea31.jpg
  beatysatoshi
      6
  beatysatoshi  
     271 天前 via iPhone
  @Themyth #2 这就很有灵性了
  iyg429
      7
  iyg429  
     271 天前 via iPhone
  中国人 不骗 中国人
  billzhuang
      8
  billzhuang  
     270 天前 via iPhone
  大阪华人有几个群,加进去。防骗第一
  Themyth
      9
  Themyth  
  OP
     270 天前
  @billzhuang 大佬 可以推荐几个大阪华人群吗
  Themyth
      10
  Themyth  
  OP
     268 天前
  @billzhuang hey man ~~~群在哪里呀
  billzhuang
      11
  billzhuang  
     268 天前
  @Themyth 你确定要加入么?远离不香嘛
  gitsuck
      12
  gitsuck  
     214 天前
  @v2ka 求拉,最近想去大阪大学读博
  vx: Z2l0c3Vjaw==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2150 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 15:43 · PVG 23:43 · LAX 08:43 · JFK 11:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.