V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
FATEQiang
V2EX  ›  成都

想租一个软件园附近的套一, 10km 内或者 1 号线附近

 •  
 •   FATEQiang · 2022-04-11 18:29:40 +08:00 · 1882 次点击
  这是一个创建于 539 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想租一个软件园附近的套一,10km 内或者 1 号线附近

  9 条回复    2022-05-16 09:21:15 +08:00
  cyrivlclth
      1
  cyrivlclth  
     2022-04-11 20:03:40 +08:00
  不如租个套二吧。。。价钱都差不多,套一基本只有公寓可以选择
  FATEQiang
      2
  FATEQiang  
  OP
     2022-04-12 11:34:48 +08:00
  套二价钱差得多吧,应该贵了 800 左右
  cqdev
      3
  cqdev  
     2022-04-13 08:45:59 +08:00
  临江苑东区 /西区
  FATEQiang
      4
  FATEQiang  
  OP
     2022-04-14 15:10:12 +08:00
  @cqdev 啥价位
  FATEQiang
      5
  FATEQiang  
  OP
     2022-04-14 15:11:42 +08:00
  @cqdev 可以详聊吗? w:txqlalala
  cccj1
      6
  cccj1  
     2022-04-21 11:23:46 +08:00
  建议找一下大源左边那一块,老小区,可以实地过去找门卫问一下,去年有个朋友租的 1w 半年
  FATEQiang
      7
  FATEQiang  
  OP
     2022-04-22 11:19:46 +08:00
  @cccj1 已经找到了,谢谢。找到中和那里,现在租房子都不太好找到房东直租了,基本都有半个月的中介费
  liuchengfeng1
      8
  liuchengfeng1  
     2022-05-10 09:56:41 +08:00
  海昌路附近要不要
  FATEQiang
      9
  FATEQiang  
  OP
     2022-05-16 09:21:15 +08:00
  已租了,谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   918 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 18:34 · PVG 02:34 · LAX 11:34 · JFK 14:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.