V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
chuizigg
V2EX  ›  二手交易

出 nuc8 i5 16➕512

 •  
 •   chuizigg · 113 天前 via iPhone · 1277 次点击
  这是一个创建于 113 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  SD 改的 WiFi 蓝牙  完美黑苹果。需要的回家以后还原重装就可以 包装还在 99 新 2400 试出。。。有意留联系方式

  10 条回复    2022-06-26 14:51:53 +08:00
  chuizigg
      1
  chuizigg  
  OP
     113 天前 via iPhone
  降价格 2200 出
  pengzhendong
      2
  pengzhendong  
     113 天前 via iPhone
  带硬盘吗
  pengzhendong
      3
  pengzhendong  
     113 天前 via iPhone
  @pengzhendong 看漏了,忽略我
  xiaowzp
      4
  xiaowzp  
     113 天前 via Android
  有意 vx:emlwcGluZzY2
  tuboshuv1
      5
  tuboshuv1  
     112 天前
  我没改,然后 16g+ 1t ,最后 2100 成交的
  chuizigg
      6
  chuizigg  
  OP
     112 天前
  @tuboshuv1 现在贬值这么快啊……
  666orz
      7
  666orz  
     112 天前 via Android
  @chuizigg 一年前捡漏 1900 买了一个硬改 16+256 的
  tuboshuv1
      8
  tuboshuv1  
     112 天前
  @chuizigg 嗯,几年前的产品了
  Markxu0
      9
  Markxu0  
     110 天前
  有意 vx: aV9tb195dQ==
  daqianyu
      10
  daqianyu  
     103 天前
  有意 vx:XzQwNG1pc3M=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2451 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 14:45 · PVG 22:45 · LAX 07:45 · JFK 10:45
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.