V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xtyao
V2EX  ›  二手交易

求一个 iPhone 13 256

 •  
 •   xtyao · 2022-06-30 10:37:01 +08:00 · 1027 次点击
  这是一个创建于 659 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  要求是国行,成色不要太差,颜色倒没所谓
  8 条回复    2022-07-01 10:55:15 +08:00
  xtyao
      1
  xtyao  
  OP
     2022-06-30 10:57:13 +08:00
  WX:d3V3ZWl5YW8=
  SjwNo1
      2
  SjwNo1  
     2022-06-30 11:01:43 +08:00
  只收二手吗
  xtyao
      3
  xtyao  
  OP
     2022-06-30 11:13:18 +08:00
  @SjwNo1 二手优先
  xtyao
      4
  xtyao  
  OP
     2022-06-30 18:17:34 +08:00
  有出的吗
  Themyth
      5
  Themyth  
     2022-06-30 23:24:01 +08:00
  刚买 1 个月 128G 黑色国行 13 要么? 4500
  xtyao
      6
  xtyao  
  OP
     2022-07-01 09:05:01 +08:00
  @Themyth 抱歉,128 不够用
  Anlim
      7
  Anlim  
     2022-07-01 10:07:18 +08:00
  接受的价位区间没有么
  xtyao
      8
  xtyao  
  OP
     2022-07-01 10:55:15 +08:00
  这个不应该是看机器情况来定价吗
  @Anlim
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2585 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 15:29 · PVG 23:29 · LAX 08:29 · JFK 11:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.