V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
dielianxiang
V2EX  ›  程序员

chatgpt + wechat bot 体验

 •  
 •   dielianxiang · 174 天前 · 3833 次点击
  这是一个创建于 174 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近爆火出圈的 chatGPT ,目前人工智能的天花板。国内目前无法访问。 我将他集成到微信了。加好友 给这个微信发信息即可。 大家可以加这个微信体验一下哈。 小水管 有点慢。 体验 24 小时哈。

  https://imgur.com/a/BjanzQM

  17 条回复    2022-12-12 11:07:45 +08:00
  dielianxiang
      1
  dielianxiang  
  OP
     174 天前
  图片显示不出来 可以加微信 ahlonelyboy
  unco020511
      2
  unco020511  
     174 天前
  不错 就是太慢了哈哈
  dielianxiang
      3
  dielianxiang  
  OP
     174 天前
  @unco02051 第一 第一链接国外的服务慢 第二是人多了...服务回复不过来。
  dream10201
      4
  dream10201  
     174 天前
  让它回点关键词,你这微信就没了
  dielianxiang
      5
  dielianxiang  
  OP
     174 天前
  @dream10201 微信已经被封了...
  Yearninggk
      6
  Yearninggk  
     174 天前
  @dielianxiang 这速度也太快了
  whitehack
      7
  whitehack  
     174 天前
  哈哈哈哈哈 hhhhhhhhhhhhh
  hccsoul
      8
  hccsoul  
     174 天前
  搞个电报机器人吧
  xiaoz
      9
  xiaoz  
     174 天前 via Android
  楼主 ChatGPT 绑定上了信用卡没?
  cveoy
      10
  cveoy  
     174 天前   ❤️ 4
  免登录 在线体验
  https://chatgpt.sbaliyun.com/
  haikouwang
      11
  haikouwang  
     174 天前
  @dielianxiang 微信封人真的很恶心,超级恶心,无敌恶心!
  kingmo888
      13
  kingmo888  
     173 天前
  @cveoy 1 元 1 次?好生意
  cveoy
      14
  cveoy  
     173 天前
  @kingmo888 我已经付了 1 元了 还行
  kingmo888
      15
  kingmo888  
     172 天前
  @cveoy 1 元已经足够自己注册 openai 了哎,教程嘎嘎完整
  czyt
      16
  czyt  
     172 天前
  公众号才是王道
  lawlyet666
      17
  lawlyet666  
     172 天前
  @haikouwang 确实
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4744 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 52ms · UTC 08:08 · PVG 16:08 · LAX 01:08 · JFK 04:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.