V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
sa2852
V2EX  ›  分享发现

身边阳性案例数分享

 •  
 •   sa2852 · 297 天前 · 1919 次点击
  这是一个创建于 297 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  目的:
  可以大致判断所在地区的阳性情况;

  格式:
  所在城市,新 10 条后已知的身边阳性数量;

  我先来

  深圳 , 1 ;

  希望不要发散主题。
  20 条回复    2022-12-15 22:22:30 +08:00
  RatioPattern
      1
  RatioPattern  
     296 天前
  beijing 1
  MoRanjiang
      2
  MoRanjiang  
     296 天前 via Android
  杭州 , 0 ;
  superchijinpeng
      3
  superchijinpeng  
     296 天前
  苏州 0
  Suonna
      4
  Suonna  
     296 天前
  广州 0
  bosonx
      5
  bosonx  
     295 天前 via Android
  广州 0
  zemul
      6
  zemul  
     295 天前
  北京 10+
  mgbaozi
      7
  mgbaozi  
     295 天前 via iPhone
  北京 8
  shuiyingwuhen
      8
  shuiyingwuhen  
     295 天前
  成都-2
  cmsyh29
      9
  cmsyh29  
     294 天前
  杭州 3
  danxqhu
      10
  danxqhu  
     294 天前
  上海,4
  SanjinGG
      11
  SanjinGG  
     294 天前   ❤️ 1
  @shuiyingwuhen -2 是人没了?
  Seulgi
      12
  Seulgi  
     294 天前
  上海 0.
  重庆大学室友 1.
  重庆技术群 2
  hasikasi
      13
  hasikasi  
     294 天前
  广州:2
  ciki
      14
  ciki  
     294 天前
  深圳 0
  ywanght
      15
  ywanght  
     294 天前
  昆明,隔壁公司我知道的至少 3 个了;家里领导公司至少 4 个;某法院有若干个;某研究机构若干个阳。
  noobMing
      16
  noobMing  
     294 天前
  天津 2
  givenge
      17
  givenge  
     294 天前
  杭州 0
  sa2852
      18
  sa2852  
  OP
     293 天前
  看来大家并不是很想知道
  yakun4566
      19
  yakun4566  
     293 天前
  北京,公司 90 人,建了个羊群有 36 人,除去行政管事的 大概得有 25 以上吧
  shuiyingwuhen
      20
  shuiyingwuhen  
     291 天前
  @SanjinGG 我们公司有两个了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2093 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 14:58 · PVG 22:58 · LAX 07:58 · JFK 10:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.