V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

heroconan
V2EX  ›  二手交易

想收个 homepod mini 洗澡的时候听歌用

 •  
 •   heroconan · 2022-12-12 10:56:11 +08:00 · 1139 次点击
  这是一个创建于 550 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  要个人自用的,不要贩子,成色要求不高,主要是要功能正常,我自己预期价位在 460 左右

  有吃灰要出的请留下联系方式,谢谢

  绿色:SGVyb1BpcmF0ZQ==

  10 条回复    2022-12-13 16:02:18 +08:00
  littlewing
      1
  littlewing  
     2022-12-12 11:13:59 +08:00
  homepod mini 不防水吧
  heroconan
      2
  heroconan  
  OP
     2022-12-12 11:28:20 +08:00
  @littlewing 打算放在淋浴的壁龛里,溅一点水应该没事
  yhgogogo
      3
  yhgogogo  
     2022-12-12 11:37:51 +08:00   ❤️ 1
  我长期放在浴室的架子上听,没有影响
  Social
      4
  Social  
     2022-12-12 11:49:09 +08:00
  前两天 pdd 上买了三个 mini 均价 552 一个
  heroconan
      5
  heroconan  
  OP
     2022-12-12 11:56:12 +08:00
  @Social 这价格很不错,但是目前 pdd 貌似得 650 一个
  Social
      6
  Social  
     2022-12-12 12:19:15 +08:00   ❤️ 1
  @heroconan #5 摇一摇 摇 500-100 的券 然后领支付券
  heroconan
      7
  heroconan  
  OP
     2022-12-12 13:45:46 +08:00
  @Social 好的,我去试试
  lqy2575395
      8
  lqy2575395  
     2022-12-13 14:19:38 +08:00
  不如换个带音响的花洒
  oxykr
      9
  oxykr  
     2022-12-13 15:41:00 +08:00
  有 homepod mini 找个人洗澡 哈哈哈哈
  heroconan
      10
  heroconan  
  OP
     2022-12-13 16:02:18 +08:00
  @oxykr HomePod mini 出吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   3304 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 10:35 · PVG 18:35 · LAX 03:35 · JFK 06:35
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.