V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
SZhan
V2EX  ›  Netflix

求搭车,支持全节点的车

 •  
 •   SZhan · 75 天前 · 683 次点击
  这是一个创建于 75 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  之前在其他平台搭的车不稳定,没有一个固定的位置,有时候人多了设备限制了还要换号。现在到期了准备换个车,有空位的老哥求拉,能支持全区节点的,本人自带高质量节点。可季付可长期 绿色软件 suzhan_CR7

  10 条回复    2023-04-16 23:59:29 +08:00
  SZhan
      1
  SZhan  
  OP
     75 天前
  可联系 telegram: @zane1117 点击主页可跳转
  SZhan
      2
  SZhan  
  OP
     75 天前
  zycode277
      3
  zycode277  
     75 天前
  SZhan
      4
  SZhan  
  OP
     74 天前
  @zycode277 请问这个是 tg 号么?
  litengyu86
      5
  litengyu86  
     74 天前
  找到了么? 我又同样的需求,谢谢 OP
  litengyu86
      6
  litengyu86  
     74 天前
  OP 如有稳定的位置,还请推荐一下,VX:wodigetian_ 谢谢!
  SZhan
      7
  SZhan  
  OP
     73 天前
  @litengyu86 抱歉,还没有呢,还在找
  litengyu86
      8
  litengyu86  
     69 天前
  @SZhan OP 找到没?
  albertofwb
      9
  albertofwb  
     68 天前
  最近刚租了一个,用的是微信上的奈飞小铺
  JieD
      10
  JieD  
     49 天前 via iPhone
  ZGVfamFzb24=
  埃及,哥伦比亚车,需要联系
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3368 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 04:44 · PVG 12:44 · LAX 21:44 · JFK 00:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.