V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yuexing
V2EX  ›  酷工作

[迪拜/上海/新加坡/香港] 数字货币交易所 bybit 招各种工程师、产品、市场

 •  
 •   yuexing · 2023-07-08 23:17:07 +08:00 · 2495 次点击
  这是一个创建于 373 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2023-10-07 17:21:55 +08:00
  yuexing
      1
  yuexing  
  OP
     2023-07-08 23:18:33 +08:00
  最近刚开放了一批岗位,后端、前端、QA 、产品、运营都有
  yuexing
      2
  yuexing  
  OP
     2023-07-08 23:21:57 +08:00
  有需要的加 vx:Laosan-150921
  yuanmomo
      3
  yuanmomo  
     2023-07-09 05:31:27 +08:00 via iPhone
  去年两波裁员,然后今年又招人,真的是蜜汁操作,ben 老板我是看不懂
  estk
      4
  estk  
     2023-07-09 09:06:07 +08:00 via iPhone
  @yuanmomo #3
  可能预期牛市要来
  hugepizza
      5
  hugepizza  
     2023-07-09 11:56:48 +08:00 via iPhone
  支持远程吗
  Sven0706
      6
  Sven0706  
     2023-07-09 12:42:28 +08:00
  支持远程吗请问
  yuexing
      7
  yuexing  
  OP
     2023-07-09 16:33:39 +08:00
  @yuanmomo 去年行情太差,还有很多混子
  suzhou
      8
  suzhou  
     2023-07-09 21:34:52 +08:00
  前端技術有什麼要求
  ccSir
      9
  ccSir  
     2023-07-09 22:22:59 +08:00
  我觉得今年行情 也好不了多少。。。
  cexgwent
      10
  cexgwent  
     2023-07-10 08:54:35 +08:00
  币安都快被 sec 干翻了,你们还有生存空间?
  angith
      11
  angith  
     2023-07-10 14:39:59 +08:00
  远程吗
  hanangellove
      12
  hanangellove  
     360 天前 via iPhone
  香港怎么去
  Vfei2017
      13
  Vfei2017  
     282 天前
  大佬 还招前端吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5588 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 02:26 · PVG 10:26 · LAX 19:26 · JFK 22:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.