huangsh 最近的时间轴更新
huangsh

huangsh

V2EX 第 253884 号会员,加入于 2017-09-12 10:47:40 +08:00
huangsh 最近回复了
252 天前
回复了 huangsh 创建的主题 求职 2 年 Python , 2 年 golang,求广州的 golang 坑位
@linbingyuan 联系方式
255 天前
回复了 huangsh 创建的主题 求职 2 年 Python , 2 年 golang,求广州的 golang 坑位
@zhangchaojie 可以试试
264 天前
回复了 huangsh 创建的主题 求职 2 年 Python , 2 年 golang,求广州的 golang 坑位
@lniwn 微信多少?
265 天前
回复了 huangsh 创建的主题 求职 2 年 Python , 2 年 golang,求广州的 golang 坑位
@lniwn 我主要做应用型的开发,不做游戏的,有坑位吗
265 天前
回复了 huangsh 创建的主题 求职 2 年 Python , 2 年 golang,求广州的 golang 坑位
@jatai 外包倒是很多来舔
265 天前
回复了 shelltank 创建的主题 酷工作 [深圳/北京] 腾讯云-后台研发工程师(Go/C++)
大专可以吗
请问简历投到哪个邮箱啊?
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3978 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 03:17 · PVG 11:17 · LAX 19:17 · JFK 22:17
♥ Do have faith in what you're doing.