isjinc

isjinc

V2EX 第 524715 号会员,加入于 2020-12-19 22:50:46 +08:00
收一个父母用的千元机
二手交易  •  isjinc  •  140 天前  •  最后回复来自 sinopapa
15
迫于主机到了没显卡
二手交易  •  isjinc  •  174 天前  •  最后回复来自 Akan
32
迫于穷,询主机价格
二手交易  •  isjinc  •  213 天前  •  最后回复来自 KamiBako
8
迫于屏幕碎了,出 iphone7 给会换屏的大手
二手交易  •  isjinc  •  271 天前  •  最后回复来自 nasaboy
6
日版 iphone7A1779 现在大概什么价格啊?
二手交易  •  isjinc  •  2021-01-21 11:34:29 AM  •  最后回复来自 isjinc
1
出芒果 TV、麦当劳月卡、外加 3 天的绿钻,打包 50
二手交易  •  isjinc  •  2021-01-08 14:39:32 PM  •  最后回复来自 isjinc
1
出京东抢到的车厘子及会员
二手交易  •  isjinc  •  2021-01-08 10:33:58 AM
[迫于嘴馋]想喝酒了,收一瓶 2020 年份的飞天茅台
二手交易  •  isjinc  •  2020-12-30 23:01:25 PM  •  最后回复来自 lxh88
24
迫于没钱 收台二手主机
二手交易  •  isjinc  •  2021-01-01 18:59:22 PM  •  最后回复来自 yehanyun
3
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2489 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 14:12 · PVG 22:12 · LAX 06:12 · JFK 09:12
♥ Do have faith in what you're doing.