shenxj

shenxj

V2EX 第 337596 号会员,加入于 2018-08-01 08:51:14 +08:00
要不要去杭州工作
职场话题  •  shenxj  •  40 天前  •  最后回复来自 HiShan
27
大家的年会取消了吗?
职场话题  •  shenxj  •  324 天前  •  最后回复来自 andthen255
13
试用期十几天离职没有工资,该不该硬刚
职场话题  •  shenxj  •  2020-07-24 20:49:44 PM  •  最后回复来自 wqhui
44
一个关系要好的同事离职了,感觉很难受
职场话题  •  shenxj  •  2020-07-03 16:16:20 PM  •  最后回复来自 rzq3147
32
吐槽一下同事
职场话题  •  shenxj  •  2019-08-06 04:17:41 AM  •  最后回复来自 EminemW
35
该不该回三线城市工作?
职场话题  •  shenxj  •  2019-03-06 13:34:56 PM  •  最后回复来自 guanhui07
88
勉强算一年工作经验,杭州求一个 Java 的坑位
求职  •  shenxj  •  2019-02-15 10:52:09 AM  •  最后回复来自 hunterhug
1
[求职][杭州]安卓开发/ Java web 工作岗位
求职  •  shenxj  •  2018-11-16 15:24:06 PM  •  最后回复来自 Estherzhang
10
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1023 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 19:02 · PVG 03:02 · LAX 11:02 · JFK 14:02
♥ Do have faith in what you're doing.