xiaobogaga 最近的时间轴更新
xiaobogaga

xiaobogaga

V2EX 第 223119 号会员,加入于 2017-03-27 10:49:41 +08:00
xiaobogaga 最近回复了
五年后才退出来。说明早已拿到足够多的好处。现在可以退出来了。程序员是蛮辛苦的行业,比起公务员的轻松,就不是一个层次的。程序员很难有个人生活。
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2912 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 11ms · UTC 04:24 · PVG 12:24 · LAX 21:24 · JFK 00:24
♥ Do have faith in what you're doing.