V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2XE
V2EX  ›  健身

求减肥方案… .. .?

 •  
 •   V2XE · 2015-05-07 14:44:42 +08:00 via Android · 2230 次点击
  这是一个创建于 2655 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  身高: 一米七五
  体重:八十四公斤

  求饮食指点 及运动指导。thanks
  8 条回复    2020-11-29 16:59:20 +08:00
  mhqschen
      1
  mhqschen  
     2015-05-07 14:50:31 +08:00
  管住嘴迈开腿,然后具体可以知乎上搜搜,大把晒贴和经验贴
  Elethom
      2
  Elethom  
     2015-05-07 14:55:24 +08:00 via iPhone
  玩 Ingress。
  moliliang
      3
  moliliang  
     2015-05-07 14:55:56 +08:00
  每天跑步,1个小时,速度大概3-5分钟一圈标准跑道。晚上少吃东西
  DXpro
      4
  DXpro  
     2015-05-07 14:56:43 +08:00
  HIIT
  V2XE
      5
  V2XE  
  OP
     2015-05-07 15:12:07 +08:00 via Android
  好的。谢谢支招
  znoodl
      6
  znoodl  
     2015-05-09 09:25:56 +08:00
  坚持,坚持,坚持......
  jookr
      7
  jookr  
     2015-05-13 10:16:49 +08:00
  方案一大堆
  应该多看看别人是用什么理念而坚持的
  fcb1899
      8
  fcb1899  
     2020-11-29 16:59:20 +08:00 via Android
  我牙龈发炎瘦了 6 斤😏
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2330 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 12:23 · PVG 20:23 · LAX 05:23 · JFK 08:23
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.