V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lushl9301
V2EX  ›  程序员

2 shirts you want to buy after your regex works

 •  1
   
 •   lushl9301 ·
  lushl9301 · 2015-05-12 09:42:34 +08:00 · 2677 次点击
  这是一个创建于 2653 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2015-05-13 13:53:48 +08:00
  asj
      1
  asj  
     2015-05-12 09:48:46 +08:00
  Great
  u
      2
  u  
     2015-05-12 10:48:17 +08:00 via iPhone
  赞!
  imn1
      3
  imn1  
     2015-05-12 11:20:56 +08:00
  这个买了也不会自己穿,送给对桌那个穿
  上面印个cheatsheet那就更好了
  Paranoid
      4
  Paranoid  
     2015-05-12 11:26:53 +08:00
  买件纯黑的, 再来点丙烯颜料
  staticor
      5
  staticor  
     2015-05-12 11:39:46 +08:00
  好赞... 可惜不好搞
  zjuster
      6
  zjuster  
     2015-05-12 13:45:22 +08:00
  /(BB|[^B]{2})

  这个正则的意思是匹配BB(two B)或不是除了B以外的两个字符(not two B)吗

  #每次写完正则我都不知道它为什么有效ˊ_>ˋ
  jacob
      7
  jacob  
     2015-05-12 13:46:26 +08:00
  淘宝全是"来图定制",你这连图案都不是,根本不是事,

  "全部后退,我懂正则表达式"

  还高大上吗?
  zjuster
      8
  zjuster  
     2015-05-12 13:49:07 +08:00
  @jacob 在正则面前颤抖吧,凡人...
  jacob
      9
  jacob  
     2015-05-12 13:52:08 +08:00
  @zjuster 中二了 XD
  lushl9301
      10
  lushl9301  
  OP
     2015-05-12 15:18:46 +08:00
  @zjuster to be or not to be shirt

  this shirt says: 2 b | ~2 b
  vjnjc
      11
  vjnjc  
     2015-05-12 23:48:04 +08:00
  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.59.Jiquik&id=38531709561&_u=cd8q2pt02fb
  蹭楼来分享一下我现在穿的,穿这个出去至少妹子会多看你两眼~~
  Neear
      12
  Neear  
     2015-05-13 10:25:06 +08:00
  @imn1 老盯着对桌的身子看会引起误会的。
  lushl9301
      13
  lushl9301  
  OP
     2015-05-13 13:53:48 +08:00
  @vjnjc
  HT ML
  how to make L
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4298 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 01:39 · PVG 09:39 · LAX 18:39 · JFK 21:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.