V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mingweili0x
V2EX  ›  然而并没有

知乎挂了

 •  
 •   mingweili0x · 2017-10-25 03:58:01 +08:00 · 3860 次点击
  这是一个创建于 1502 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  就在此时此刻。zhihu 上不去了。 北美 AT&T 网络。

  15 条回复    2017-10-26 00:58:25 +08:00
  daozhihun
      1
  daozhihun  
     2017-10-25 03:58:43 +08:00 via Android
  并没有,帝都
  Trim21
      2
  Trim21  
     2017-10-25 03:58:56 +08:00 via iPhone
  山东联通没问题
  Monstercat
      3
  Monstercat  
     2017-10-25 04:00:00 +08:00 via Android
  Charter 没问题
  XiaoFaye
      4
  XiaoFaye  
     2017-10-25 04:04:56 +08:00
  新西兰 没问题
  mingweili0x
      5
  mingweili0x  
  OP
     2017-10-25 04:08:40 +08:00
  @daozhihun @Trim21 @Monstercat @XiaoFaye 哎哟,奇怪了。我这国内其他的网站也都上得去
  yuepao10001
      6
  yuepao10001  
     2017-10-25 04:42:10 +08:00 via iPhone
  重启。
  ColinChang
      7
  ColinChang  
     2017-10-25 05:00:50 +08:00 via iPhone
  Comcast 没问题
  jimzhong
      8
  jimzhong  
     2017-10-25 06:35:06 +08:00
  Verizon 没问题
  timhal
      9
  timhal  
     2017-10-25 07:58:08 +08:00 via iPhone
  Spectrum 没问题
  timhal
      10
  timhal  
     2017-10-25 07:58:53 +08:00 via iPhone
  话说你不会去换个网络试试看的吗?搜下微博也不会怀孕吧
  gason406
      11
  gason406  
     2017-10-25 08:19:47 +08:00 via Android
  这个节点 2333
  SuspectX
      12
  SuspectX  
     2017-10-25 11:49:26 +08:00 via Android
  然而并没有……
  superMaLiao
      13
  superMaLiao  
     2017-10-25 12:15:26 +08:00
  是被移到这个节点的么 233333
  mingweili0x
      14
  mingweili0x  
  OP
     2017-10-26 00:38:42 +08:00
  哭死了……看来是我一个人的问题
  mingweili0x
      15
  mingweili0x  
  OP
     2017-10-26 00:58:25 +08:00
  呵呵呵呵。是因为我没有加 www. 愚蠢的 Chrome
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   984 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 20:50 · PVG 04:50 · LAX 12:50 · JFK 15:50
  ♥ Do have faith in what you're doing.