V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
xiangR
V2EX  ›  问与答

送两本书 - 第一行代码 | Flask Web

 •  
 •   xiangR · 2018-05-06 19:31:35 +08:00 · 2135 次点击
  这是一个创建于 2038 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最初自学编程时买的 工作后方向是 Java 这本安卓的和 python 不需要了 全新,正版,决定送出。 最好是学生。

  24 条回复    2018-05-13 11:44:36 +08:00
  Willjim
      1
  Willjim  
     2018-05-06 19:37:50 +08:00 via Android
  学生举手🙋
  aice114
      2
  aice114  
     2018-05-06 19:49:05 +08:00 via Android
  排队
  aice114
      3
  aice114  
     2018-05-06 19:49:31 +08:00 via Android
  不过两本我都看过了,留给楼下
  throns
      4
  throns  
     2018-05-06 19:49:49 +08:00 via iPhone
  排队
  ranleng
      5
  ranleng  
     2018-05-06 19:50:26 +08:00 via Android
  排队
  xiangR
      6
  xiangR  
  OP
     2018-05-06 20:02:35 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  @Willjim 要哪一本?
  hly9469
      7
  hly9469  
     2018-05-06 20:05:19 +08:00 via iPhone
  flask 还在吗🤩…
  Willjim
      8
  Willjim  
     2018-05-06 20:28:42 +08:00 via Android
  @xiangR Android 那本吧,谢谢大佬了。
  congmingB
      9
  congmingB  
     2018-05-06 20:48:50 +08:00 via Android
  学生,刚开始学学 flask,举爪。
  wanmafeiteng
      10
  wanmafeiteng  
     2018-05-06 21:27:24 +08:00 via Android
  学生,举手,想要 Python
  UnixCRoot
      11
  UnixCRoot  
     2018-05-06 21:42:48 +08:00 via Android
  flask 排队
  sulinehk
      12
  sulinehk  
     2018-05-06 22:00:24 +08:00 via Android
  flask 有狗书就够了吧。。。
  dilu
      13
  dilu  
     2018-05-06 22:06:52 +08:00   ❤️ 1
  最近在看 Py,不求楼主 flask 书,只求书名,我自己去买
  Gorjay
      14
  Gorjay  
     2018-05-06 22:41:27 +08:00 via Android
  考研党举爪,初试完研究。
  mseasons
      15
  mseasons  
     2018-05-06 22:50:59 +08:00
  @dilu 豆瓣
  xiangR
      16
  xiangR  
  OP
     2018-05-07 12:24:50 +08:00
  @Willjim 不是大佬,一点小事情而已,微信号:joker_xiangR。微信地址发我。
  xiangR
      17
  xiangR  
  OP
     2018-05-07 12:28:00 +08:00
  @dilu Flask Web 开发:基于 Python 的 Web 应用开发实战。
  Crazyshawe
      18
  Crazyshawe  
     2018-05-08 10:48:54 +08:00 via Android
  打算自学 Python 买的 Python 语言及其应用 不知道这本书合适么
  xiangR
      19
  xiangR  
  OP
     2018-05-11 08:16:22 +08:00 via iPhone
  @wanmafeiteng 你地址哪里
  wanmafeiteng
      20
  wanmafeiteng  
     2018-05-11 11:19:24 +08:00 via Android
  @xiangR 天津的
  wanmafeiteng
      21
  wanmafeiteng  
     2018-05-11 11:39:13 +08:00 via Android
  @xiangR 留个邮箱地址我发给你
  xiangR
      22
  xiangR  
  OP
     2018-05-12 09:43:38 +08:00
  @wanmafeiteng 楼上有我微信,
  xiangR
      23
  xiangR  
  OP
     2018-05-12 10:19:17 +08:00
  @hly9469 在,位置那里,上面有我微信
  wanmafeiteng
      24
  wanmafeiteng  
     2018-05-13 11:44:36 +08:00 via Android
  @xiangR 已发微信申请
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4579 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 09:46 · PVG 17:46 · LAX 01:46 · JFK 04:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.