V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
luckyswag
V2EX  ›  程序员

分享一个站,管理公众号的

 •  
 •   luckyswag · 2018-08-06 16:57:17 +08:00 · 5262 次点击
  这是一个创建于 2079 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2018-08-06 17:33:29 +08:00
  附张首页图👇

  第 2 条附言  ·  2018-08-06 18:23:39 +08:00
  看到 https://www.zhihu.com/question/21288524 讨论 rss 订阅公众号的问题,我是不用 rss 的,不知道 v 友是否有需求?
  第 3 条附言  ·  2018-08-06 19:05:46 +08:00
  几个邀请码,有需取~

  x46lX
  28pBu
  967ER
  bJuCh
  Uneen
  fBf6i
  5AGn5
  3PJNC
  42 条回复    2024-03-09 12:12:18 +08:00
  Mogugugugu
      1
  Mogugugugu  
     2018-08-06 17:59:27 +08:00
  好奇数据是怎么抓下来的 - -
  xiaolong620
      2
  xiaolong620  
     2018-08-06 18:07:08 +08:00
  域名亮点
  Nobitasean
      3
  Nobitasean  
     2018-08-06 18:10:50 +08:00
  @Mogugugugu 不是最新的
  luckyswag
      4
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 18:13:45 +08:00
  @Mogugugugu 客户端抓,基本上数据只有一两分钟的延迟
  jzhone
      5
  jzhone  
     2018-08-06 18:50:27 +08:00
  看你头像觉得。。。。感觉很奇妙
  liangchen1ce
      6
  liangchen1ce  
     2018-08-06 18:57:43 +08:00
  求个邀请码。。。
  luckyswag
      7
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:00:45 +08:00
  @jzhone 哈哈哈哈哈,撞了撞了~
  luckyswag
      8
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:02:45 +08:00
  @liangchen1ce yved4,用户名用邮箱
  cdwyd
      9
  cdwyd  
     2018-08-06 19:03:17 +08:00 via Android
  来个邀请码
  luckyswag
      10
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:06:10 +08:00   ❤️ 1
  @cdwyd s0Qhk
  ljcarsenal
      11
  ljcarsenal  
     2018-08-06 19:09:20 +08:00
  你有客户端集群么。。。
  ljcarsenal
      12
  ljcarsenal  
     2018-08-06 19:10:05 +08:00
  曾经我面试一个公司 货架上好几排安卓手机 每台手机都在不停地抓取数据
  bequt
      13
  bequt  
     2018-08-06 19:11:44 +08:00
  登录不了?
  wuhaoworld
      14
  wuhaoworld  
     2018-08-06 19:12:42 +08:00
  PC 上的微信链接都打不开了
  bequt
      15
  bequt  
     2018-08-06 19:14:04 +08:00
  @luckyswag ![QQ 截图 20180806191314.png]( https://i.loli.net/2018/08/06/5b682d68d6884.png)

  错误一堆了。
  luckyswag
      16
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:14:22 +08:00
  luckyswag
      17
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:16:01 +08:00
  @bequt 不好意思,注册这边没给友好反馈,用户名需要是邮箱,密码需 8 位及以上且包含字母数字。。。
  bequt
      18
  bequt  
     2018-08-06 19:16:16 +08:00
  bequt
      19
  bequt  
     2018-08-06 19:17:31 +08:00
  @luckyswag 嗯 好了
  luckyswag
      20
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:19:33 +08:00
  @wuhaoworld 没太懂
  nicoljiang
      21
  nicoljiang  
     2018-08-06 19:28:14 +08:00
  @luckyswag 客户端崩溃咋办?有没有封号问题?
  Nick930826
      22
  Nick930826  
     2018-08-06 19:33:43 +08:00 via iPhone
  @Mogugugugu 搜狗微信里抓的
  luckyswag
      23
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:54:33 +08:00 via iPhone
  @nicoljiang 刚跑量很小,不会奔溃,封号可能性很大
  luckyswag
      24
  luckyswag  
  OP
     2018-08-06 19:55:38 +08:00 via iPhone
  @Nick930826 搜狗的链接会过期,所以没采用
  poorcai
      25
  poorcai  
     2018-08-06 22:58:14 +08:00
  挺不错的,可是为什么要注册啊?
  luckyswag
      26
  luckyswag  
  OP
     2018-08-07 10:48:41 +08:00
  @poorcai 订阅公众号
  luckyswag
      27
  luckyswag  
  OP
     2018-08-07 10:53:10 +08:00
  再发点邀请码。。。

  heKEY
  wRL8E
  T7sg6
  pTRvk
  Xva9K
  usXbC
  TVpYA
  gt11799
      28
  gt11799  
     2018-08-07 11:15:46 +08:00
  很好用哎,比微信公众号强多了
  pnongrata
      29
  pnongrata  
     2018-08-07 11:38:06 +08:00
  有意思……收藏了。
  Z1076
      30
  Z1076  
     2018-08-07 12:26:11 +08:00 via iPhone
  这个域名厉害了∑(O_O ;)
  nicoljiang
      31
  nicoljiang  
     2018-08-07 13:40:31 +08:00
  wRL8E 已用。
  cncqw
      32
  cncqw  
     2018-08-07 13:52:33 +08:00
  把把微信号内链的内容抓取下来重新排版就更好了
  Myflos
      33
  Myflos  
     2018-08-07 14:53:07 +08:00
  求个邀请码
  luckyswag
      34
  luckyswag  
  OP
     2018-08-07 15:45:40 +08:00
  @Myflos

  再给一批邀请码

  o6hCW
  og7uG
  huTs0
  0mojg
  yJPAo
  np7E4
  4QXfJ
  jrNbN
  B5NtY
  qo951
  xrB9p
  31qVU
  L6bid
  X13wh
  aQpq0
  E6Vac
  XMRqY
  ZvCzf
  KuVkJ
  EOD4z
  3GBJd
  J4FnR
  king2014
      35
  king2014  
     2018-08-07 16:48:22 +08:00
  能自定义自己想要的微信公众号就好了
  Myflos
      36
  Myflos  
     2018-08-07 19:03:43 +08:00
  ZvCzf 已用 谢谢
  uzumaki
      37
  uzumaki  
     2018-08-08 14:54:50 +08:00
  B5NtY 已用谢谢
  luckyswag
      38
  luckyswag  
  OP
     2018-10-28 11:51:19 +08:00
  @choujiang 抽 1 个
  haozi1986
      39
  haozi1986  
     2019-07-16 20:18:29 +08:00
  @luckyswag

  提个建议,我用瓦斯阅读有段时间了,服务很不错,特别是对于习惯于 RSS 的我而言,很想付费支持一下,但是网站上面付费支持的是微信二维码啊,而我之所以用这个来阅读公众号文章就是因为我不用微信……
  能不能给个支付宝之类的付费方式?并且,可否告知现在付费成为 VIP 大概是怎么一个资费标准?
  谢谢
  luckyswag
      40
  luckyswag  
  OP
     2019-07-16 21:21:09 +08:00 via Android
  @haozi1986 会员年一百,可发邮件 luckyswag42#gmail
  AhDu929
      41
  AhDu929  
     38 天前
  @luckyswag 哥,好多公众号不更新了,能修复一下吗
  AhDu929
      42
  AhDu929  
     38 天前
  @luckyswag 才买的半年会员,发现想看的基本看不了。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   6057 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 06:10 · PVG 14:10 · LAX 23:10 · JFK 02:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.