V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
zhoujianqingz
V2EX  ›  问与答

各位大佬,请问下, mac mini 2012 款的 388 能两条 16G 内存组 32G 吗?

 •  1
   
 •   zhoujianqingz · 2018-10-06 07:43:57 +08:00 · 3465 次点击
  这是一个创建于 1409 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  各位大佬,请问下,mac mini 2012 款的 388 能两条 16G 内存组 32G 吗?

  10 条回复    2020-07-22 15:24:58 +08:00
  Aluhao
      1
  Aluhao  
     2018-10-06 08:12:06 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  老款估计不行
  mgcnrx11
      2
  mgcnrx11  
     2018-10-06 08:12:53 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  最高 16,2*8
  zhoujianqingz
      3
  zhoujianqingz  
  OP
     2018-10-06 08:25:36 +08:00 via iPhone
  @Aluhao @mgcnrx11 谢谢,幸亏问下,没有直接买内存条
  gzlock
      4
  gzlock  
     2018-10-06 13:18:38 +08:00 via Android
  在用 388 的路过,8 核还是不错,就是散热捉急
  zhoujianqingz
      5
  zhoujianqingz  
  OP
     2018-10-06 15:12:35 +08:00 via iPhone
  @gzlock 你 16g 够用吗?
  zhangzhang
      6
  zhangzhang  
     2018-10-06 15:45:23 +08:00
  @gzlock #4 md388 是四核八线程吧? 另外没有单条 16gb 的 ddr3 吧?
  @zhoujianqingz #5。 我也是 md388 16gb 挺好用的
  zhoujianqingz
      7
  zhoujianqingz  
  OP
     2018-10-06 16:07:40 +08:00 via iPhone
  @zhangzhang 我看同事买了镁光的,ddr3 16 单条,所以想问问,他淘宝买的
  zhangzhang
      8
  zhangzhang  
     2018-10-06 16:14:08 +08:00
  @zhoujianqingz #7 我也刚刚看到,你试试,去个先锋,买个运费险,行了的话我也上 2333 ( 我也是刚刚淘宝查到。

  另外,我买的 iMac 2018 年的,上面说最多 32gb,但是我加到了 40gb 还是美滋滋。
  catsoul
      9
  catsoul  
     2019-01-06 23:57:09 +08:00
  所以 LZ 试了吗?
  lengyuqu
      10
  lengyuqu  
     2020-07-22 15:24:58 +08:00
  那么到底能不能 32g 呢?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1280 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 432ms · UTC 18:59 · PVG 02:59 · LAX 11:59 · JFK 14:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.