V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kmdd33
V2EX  ›  上海

组个微信群: echo ("上海程序员内推找工作 wechat 群");

 •  
 •   kmdd33 · 2020-05-11 06:08:06 +08:00 · 17270 次点击
  这是一个创建于 397 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  目的:让上海的 Devs 找工作更容易

  Rule of The Group:

  No PM

  No Head Hunting&Brokers

  Only developers inside

  No Fake

  No HR

  No Politics

  注释:因为内推效率最高,希望哪个组缺人的话,内网直接可以内推过去. 好处就不多说了,除了拿 bonus,效率快,还可以有个潜在的合作伙伴,希望小伙伴们相互转告.

  313 条回复    2021-05-04 18:59:51 +08:00
  1  2  3  4  
  mortonnex
      301
  mortonnex   211 天前
  YXVkZXN0aWNr 求拉
  dHenryDong
      302
  dHenryDong   206 天前
  aGVucnlfZG9uZzEwMTE=
  Lkdr
      303
  Lkdr   206 天前
  aHZxem1keGY= 求拉
  corningsun
      304
  corningsun   201 天前
  c3VuNzcyNzI2MDk4 求拉,谢谢了
  Hanzone
      305
  Hanzone   195 天前
  YTQyX3d4aWQ= 谢大佬
  cooker498
      306
  cooker498   159 天前
  bHVhbHU5MTUwMjA= 谢谢老哥
  heguapi
      307
  heguapi   155 天前
  xzcv5666 谢谢
  Libero
      308
  Libero   128 天前
  sunyongyang1996
  谢谢老哥
  Libero
      309
  Libero   128 天前
  c3VueW9uZ3lhbmcxOTk2Cg==
  谢谢
  wumao
      310
  wumao   84 天前
  d3VtYW9yZw== 求拉
  torylty1
      311
  torylty1   44 天前
  MTg4NTU5OTU3NTI= 求拉
  cccll
      312
  cccll   43 天前
  dW5rbm93bmVycm9yLQ==
  LiuSandy
      313
  LiuSandy   39 天前
  bHcyODEzNTQ5MDk3
  感谢~~
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   901 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 103ms · UTC 20:00 · PVG 04:00 · LAX 13:00 · JFK 16:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.