V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
xiaojiqiaozhi
V2EX  ›  职场话题

跟领导提了辞职,松了一口气!

 •  
 •   xiaojiqiaozhi · 85 天前 via Android · 3718 次点击
  这是一个创建于 85 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  之前也担心过因为疫情会不好找工作,但是出来面了几家后都拿到了 offer 。希望大家也能早日找到满意的工作,加油~
  16 条回复    2020-07-07 19:36:02 +08:00
  kpingdd
      1
  kpingdd   85 天前 via Android
  恭喜~
  jnmsn8806
      2
  jnmsn8806   85 天前
  恭喜
  QingStone
      3
  QingStone   85 天前 via Android
  恭喜恭喜~
  sq1036
      4
  sq1036   85 天前
  恭喜~,接好运,goodLuck
  killsting
      5
  killsting   85 天前
  Congratulations!!
  hdyl
      6
  hdyl   85 天前
  恭喜~~
  toma77
      7
  toma77   85 天前
  恭喜
  lengxiao
      8
  lengxiao   85 天前
  恭喜,希望自己也能这样 哈哈哈~
  zmxnv123
      9
  zmxnv123   85 天前
  恭喜恭喜 沾喜气
  HammondY5an
      10
  HammondY5an   85 天前
  你可以相信童话~
  louxiaohei
      11
  louxiaohei   85 天前
  恭喜恭喜~
  NetworkManager
      12
  NetworkManager   85 天前
  恭喜 恭喜
  antli
      13
  antli   85 天前
  恭喜恭喜 沾喜气
  rain0002009
      14
  rain0002009   85 天前
  半年都没找到工作的我 酸了
  tbwisk
      15
  tbwisk   84 天前
  恭喜恭喜
  idragonet
      16
  idragonet   83 天前
  应该是牛人。。。
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4242 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 08:40 · PVG 16:40 · LAX 01:40 · JFK 04:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.