V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
wisetc
V2EX  ›  程序员

而立之年没有自己的事业,在小位置做普工

 •  
 •   wisetc · 81 天前 via iPhone · 2433 次点击
  这是一个创建于 81 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  提不起他的兴趣,您怎么看?
  13 条回复    2020-07-09 19:19:26 +08:00
  miv
      1
  miv   81 天前 via iPhone   ❤️ 1
  加油老哥
  neroxps
      2
  neroxps   81 天前
  个个都是老板,谁做员工?
  lee52hz
      3
  lee52hz   81 天前
  巧了,我也是!
  wujieyuan
      4
  wujieyuan   81 天前
  中国 99.9%的男人都没有自己的事业, 几乎都是打工的
  kop1989
      5
  kop1989   81 天前
  关键看你怎么对“你的事业”来定义。
  20 年前“事业”还是对一个工种深造而言的。
  现在人普遍认为只有创业当最大股东才算事业。
  可以理解为现在的人比 20 年前更浮躁,也可以理解为现在的人比 20 年前更难剥削了。
  enaxm
      6
  enaxm   81 天前
  levelworm
      7
  levelworm   81 天前 via Android   ❤️ 1
  哎总归要赚钱先,自己搞点爱好吧,事业不容易找。
  jon
      8
  jon   80 天前
  巧了我也是
  wisetc
      9
  wisetc   80 天前 via iPhone
  @neroxps
  @wujieyuan
  @kop1989 现代社会靠为他人提供价值来实现自己的价值
  wisetc
      10
  wisetc   80 天前 via iPhone
  @lee52hz
  @jon 作为男人不能没有事业,否则于心不安
  wisetc
      11
  wisetc   80 天前 via iPhone
  @enaxm
  @levelworm 说的对,总归要先赚钱
  OHyn
      12
  OHyn   80 天前
  巧了,我也是
  wisetc
      13
  wisetc   80 天前 via iPhone
  @OHyn 巧😂
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2762 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 13:47 · PVG 21:47 · LAX 06:47 · JFK 09:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.