V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
CNN
V2EX  ›  剧集

剧慌,求推荐〔男女主开始互相讨厌,最后走到一起〕这类国产剧

 •  
 •   CNN · 37 天前 · 5235 次点击
  这是一个创建于 37 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最好豆瓣不低于 6,最好不是小鲜肉 🙃️
  112 条回复    2021-04-16 01:38:19 +08:00
  1  2  
  cairnechen
      101
  cairnechen   36 天前
  @zoharSoul +1 都没想到这个帖子能有这么多回复
  iyaozhen
      102
  iyaozhen   36 天前
  @lgy 这个还没走到一起吧 第二季最后又分了?
  fareware
      103
  fareware   36 天前
  楼主是要寄情于物吗,重点在于最后在一起了,还不是小鲜肉(狗头)
  haitang
      104
  haitang   36 天前
  仙剑奇侠传🌚
  deyu
      105
  deyu   36 天前
  想见你
  jewer3330
      106
  jewer3330   36 天前
  想吃狗粮
  aino
      107
  aino   36 天前
  《都挺好》算不算
  RyuZheng
      108
  RyuZheng   36 天前
  @esatcj # 62 陀枪师姐 2021 也是这样的套路,不过跟陀枪师姐没什么关系了
  Daming
      109
  Daming   34 天前
  半路夫妻 孙红雷、陈小艺、张嘉译
  Daming
      110
  Daming   34 天前
  妙手仁心 第一部 吴启华、蔡少芬
  810244966
      111
  810244966   34 天前
  一起来看流星雨
  yjihce
      112
  yjihce   32 天前 via Android
  海派甜心
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3601 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 17ms · UTC 06:44 · PVG 14:44 · LAX 23:44 · JFK 02:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.