V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
huoye
V2EX  ›  推广

轻松生成漂亮的网页

 •  
 •   huoye · 93 天前 · 8207 次点击
  这是一个创建于 93 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如果你不是前端工程师,又希望打造出一个漂亮的网页应用,fuep 提供丰富的物料供你选择。收藏物料市场的物料后,会出现在我的物料模块,可以通过生成代码获取物料对应的代码。

  如果你是前端工程师,苦于经常写一些重复的页面,fuep 可以帮你保存代码片段,并通过可视化工具组合,最大程度降低静态页面的开发时间。

  v 站的 xdm,我给大家送 50 个 cdk,评论‘想要金币’,我会回复一个 cdk 来兑换金币。你可以用金币去兑换你喜欢的物料。

  注:cdk 用完即作废,请注意回复消息,第一时间兑换。可以在 accout -> cdk 进行金币兑换。

  地址:fuep

  181 条回复    2021-06-26 20:02:42 +08:00
  1  2  
  mogazheng
      101
  mogazheng   92 天前
  想要金币
  rocy
      102
  rocy   92 天前
  想要金币
  zgpgzhangpeng
      103
  zgpgzhangpeng   92 天前
  想要金币
  richChou
      104
  richChou   92 天前
  想要金币
  klinson
      105
  klinson   92 天前
  想要金币
  jayzhong
      106
  jayzhong   92 天前
  我想要金币
  huoye
      107
  huoye   92 天前
  @IceBay Lp1AuubL
  huoye
      108
  huoye   92 天前
  @lll123098 WQd0RvGA
  huoye
      109
  huoye   92 天前
  @IamCyborg zxOFoHps
  huoye
      110
  huoye   92 天前
  @mrzou007 UHM6Gdhy
  huoye
      111
  huoye   92 天前
  @hanzawanaok1 cYp2ii5p
  huoye
      112
  huoye   92 天前
  @bbtjym HDPe7jdC
  huoye
      113
  huoye   92 天前
  @caigou KNxaviHO
  huoye
      114
  huoye   92 天前
  @Poko wofj0KPm
  635614874
      115
  635614874   92 天前
  想要金币
  codermagefox
      116
  codermagefox   92 天前
  想要金币
  RyanOne
      117
  RyanOne   92 天前
  想要金币
  hjq632233317
      118
  hjq632233317   92 天前
  想要金币
  mcoo1997
      119
  mcoo1997   92 天前   ❤️ 2
  想要鸡巴
  Caratpine
      120
  Caratpine   92 天前
  想要金币
  xiongge
      121
  xiongge   92 天前
  想要金币
  piebuwan329
      122
  piebuwan329   92 天前
  @mcoo1997 l 劳资就服你
  crysng
      123
  crysng   92 天前
  想要金币
  boyuanhao
      124
  boyuanhao   92 天前
  想要金币
  harwck
      125
  harwck   92 天前
  不想要金幣
  Xhack
      126
  Xhack   92 天前   ❤️ 1
  那个狗日的用了我的 CDK
  LancerAMG
      127
  LancerAMG   92 天前
  想要金币
  bbtjym
      128
  bbtjym   92 天前
  @huoye cdk 被使用了>.< 竟然有这种人。。。希望能处罚那个人
  huqi
      129
  huqi   92 天前
  想要金币
  shayuvpn0001
      130
  shayuvpn0001   92 天前
  想要金币
  bblll1
      131
  bblll1   92 天前
  想要金币
  lqzhgood
      132
  lqzhgood   92 天前
  想要金币
  michaelso
      133
  michaelso   92 天前
  想要金币
  hging
      134
  hging   92 天前
  想要金币
  Jason0803
      135
  Jason0803   92 天前
  想要金币
  server
      136
  server   92 天前
  想要金币
  vceric
      137
  vceric   92 天前
  想要金币
  larkifly
      138
  larkifly   92 天前
  想要金币
  huoye
      139
  huoye   92 天前
  @adminharlem eeziDBBU 不可以这么贪心哦
  huoye
      140
  huoye   92 天前
  @bbtjym 再给你一个好了,别生气 4UppUz8u
  huoye
      141
  huoye   92 天前
  @poic 2C2z18ns

  @zhangxiaolu FQ8CIWFb

  @MCC12138 9P9VDe43

  @HappyOneP 0Q0jWyZM

  @tanranran eRkgFQS3

  @eric1202 5HFGa8OS
  @bbbb TuAZvcKQ
  @jackcdd LDe4lyIH
  huoye
      142
  huoye   92 天前
  @binfun mazqDQMR
  @xta vhSX7DsX
  @enderftt gptD29sy
  @xero75 PeGwcAIJ
  @wemac 4NIdP79v
  @samin KyxCvjl2
  @xieyqxie cX7iJ1L2
  @simonsww GCZCYEwt
  Xhack
      143
  Xhack   92 天前
  @huoye 啊啊啊气死了,cdk 别使用了!!!好狗!!!!
  huoye
      144
  huoye   92 天前
  @zhuang0718 3cqVXmct
  @ming7435 k3pjMZ6z
  @zyzhang0417 s7WcwCXV
  @Lemeng 556nv8di
  @xbdsky yBoJJOvi
  @hewiefsociety CQVHQLvb
  Xhack
      145
  Xhack   92 天前
  @huoye 啊啊啊气死了,cdk 被使用了!!!好狗!!!!
  danhua
      146
  danhua   92 天前
  想要金币
  lost7
      147
  lost7   92 天前
  想要金币
  jackerbauer
      148
  jackerbauer   92 天前
  有被人用了 @huoye
  easymbol
      149
  easymbol   92 天前
  想要金币
  yinap
      150
  yinap   92 天前
  想要金币
  erlkingrui999
      151
  erlkingrui999   92 天前
  想要金币
  DavZhn
      152
  DavZhn   92 天前
  想要金币
  haokuderen
      153
  haokuderen   92 天前
  想要金币
  Moker
      154
  Moker   92 天前
  想要金币
  enderftt
      155
  enderftt   92 天前
  想要金币
  Yuxi1417
      156
  Yuxi1417   92 天前 via iPhone
  想要金币
  miaow
      157
  miaow   92 天前
  想要金币
  sfafreshman
      158
  sfafreshman   92 天前
  想要金币
  Skiro
      159
  Skiro   92 天前 via Android
  想要金币
  huoye
      160
  huoye   91 天前
  @mogazheng 9P9VDe43
  @rocy 4NIdP79v
  @zgpgzhangpeng n5UD6HJZ
  @richChou 6700zTTG
  @klinson dIUrAxz3
  @jayzhong iTgJJTHh
  @635614874 FAQKhIIo
  @codermagefox 8MleZe6g
  @RyanOne T6xn8wld
  @hjq632233317 Sg2w8uDB
  huoye
      161
  huoye   91 天前
  @Caratpine mZvKwjqL
  @xiongge hghgRiNY
  @crysng UFTZnatp
  @boyuanhao jJmyPqIl
  @LancerAMG wakSwHCV
  @huqi Rygcny5Y
  @shayuvpn0001 w4vxAxcJ
  @bblll1 Q2Sx7V82
  @lqzhgood Ueoo3q28
  @michaelso HkMsVKkw
  @hging PJ1gPaX8
  @Jason0803 frdHkLyv
  huoye
      162
  huoye   91 天前
  cdk 已经发放完了,不用再回复‘想要金币’。没有领到金币的 v 友们关注我,下次来再送。
  huqi
      163
  huqi   91 天前
  @huoye 感谢!
  hjq632233317
      164
  hjq632233317   91 天前
  金币已收到 看到有人说自己的被用了 说实话我都想手贱试一下 所以还是希望被 @的还是别用别人的了 的确会让心情很差
  xwayway
      165
  xwayway   91 天前
  想要金币
  Ciicing
      166
  Ciicing   91 天前
  想要金币
  hging
      167
  hging   91 天前
  感谢,已经使用并收到了金币
  lihanyu1991
      168
  lihanyu1991   91 天前
  想要金币
  pengqiuyuan
      169
  pengqiuyuan   91 天前
  想要金币
  IceBay
      170
  IceBay   91 天前
  @huoye #107 被他人使用了,能否补一个?
  cyanw
      171
  cyanw   91 天前 via iPhone
  想要金币
  YL3616
      172
  YL3616   91 天前
  想要金币
  crysng
      173
  crysng   91 天前
  UFTZnatp 被人使用了
  movieatravel
      174
  movieatravel   91 天前
  @huoye CDK 已被使用。。
  cweijan
      175
  cweijan   91 天前
  hoythan
      176
  hoythan   91 天前
  原来是 element-ui 代码生成器
  huoye
      177
  huoye   91 天前   ❤️ 1
  @IceBay DzKpTkf1
  huoye
      178
  huoye   91 天前
  @crysng LjOgBver
  huoye
      179
  huoye   91 天前
  @movieatravel ArzPNBdI
  huoye
      180
  huoye   91 天前
  @hoythan 哈哈,老用户呀。前段时间经过了一个大版本的重构,现在主要产品线放在物料和可视化布局上
  menglizhi2333
      181
  menglizhi2333   91 天前
  想要金币
  YFun
      182
  YFun   90 天前 via iPad
  想要金币
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   959 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 20:58 · PVG 04:58 · LAX 13:58 · JFK 16:58
  ♥ Do have faith in what you're doing.