V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
towry
V2EX  ›  程序员

最近你们都在看什么新的前沿的技术?

 •  
 •   towry ·
  towry · 33 天前 · 10583 次点击
  这是一个创建于 33 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  前端,后端都可以。
  109 条回复    2021-09-16 15:58:48 +08:00
  1  2  
  jziwenchen
      101
  jziwenchen   32 天前
  马云说的 中台
  honhon
      102
  honhon   32 天前 via iPhone
  java
  sepwolves
      103
  sepwolves   31 天前
  @jziwenchen 中台是啥?
  sepwolves
      104
  sepwolves   31 天前   ❤️ 3
  @honhon java 属于“前沿技术”?
  dangyuluo
      105
  dangyuluo   31 天前
  how to build a shed in your back yard, with budget of $3,000
  abc0123xyz
      106
  abc0123xyz   31 天前   ❤️ 1
  如何治疗脱发
  aozhou
      107
  aozhou   31 天前
  @Wiimoz 产前还行,你要对她做什么
  halink
      108
  halink   31 天前 via Android   ❤️ 1
  周易
  Junh
      109
  Junh   31 天前
  《养身》
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1090 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 16ms · UTC 18:45 · PVG 02:45 · LAX 11:45 · JFK 14:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.