V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
balabalaguguji
V2EX  ›  问与答

哪里可以调用 API 开电子发票

 •  
 •   balabalaguguji · 99 天前 · 1219 次点击
  这是一个创建于 99 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  手动开票太麻烦,想要一个 API 自动搞定,有谁知道用哪个平台的 API 吗?

  16 条回复    2021-10-20 12:42:22 +08:00
  koolob
      1
  koolob  
     99 天前
  我们用的百望
  nc4697
      2
  nc4697  
     99 天前
  之前用金蝶
  lower
      3
  lower  
     99 天前
  最近刚了解问过一个朋友,说百望 航信 用的多。
  每年要两三万的费用……
  Inozo
      4
  Inozo  
     99 天前
  哪个城市的
  ahu
      5
  ahu  
     99 天前
  票通电子发票服务平台

  这家的用过,不贵且方案先进
  XuZhennnnn
      6
  XuZhennnnn  
     99 天前
  看下诺诺 或者当地的航信
  balabalaguguji
      7
  balabalaguguji  
  OP
     99 天前
  @Inozo #4 广州
  balabalaguguji
      8
  balabalaguguji  
  OP
     99 天前
  @lower #3 竟然这么贵,还以为是免费的
  shanghai1998
      9
  shanghai1998  
     99 天前
  阿里发票平台,4.5k/年
  XuZhennnnn
      10
  XuZhennnnn  
     99 天前
  搜下 诺诺网电子发票企业端同步发票通用版 有文档
  问了下要盘托管到航信 每年 180 好像 票要另外买 开发可以根据文档自己搞
  Tink
      11
  Tink  
     99 天前 via Android
  我们是航信
  Inozo
      12
  Inozo  
     99 天前
  @balabalaguguji 我们电子发票业务还没做到广州,年费基本 1200 这样
  KevinChan
      13
  KevinChan  
     99 天前
  没有免费的
  xinyang5302677
      14
  xinyang5302677  
     99 天前
  @balabalaguguji 免费?你怎么想到出来的?
  lower
      15
  lower  
     99 天前
  @Inozo 西安有嘛?
  julyclyde
      16
  julyclyde  
     97 天前
  @XuZhennnnn
  @Tink
  一般航信这个词是指民航信息。你们开发票用的应该是航天信息吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4316 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 08:55 · PVG 16:55 · LAX 00:55 · JFK 03:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.