V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
luckRay
V2EX  ›  微信

上海的程序员技术交流群(技术、内推、生活)

 •  
 •   luckRay · 2021-11-08 23:24:58 +08:00 via Android · 1568 次点击
  这是一个创建于 753 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近一段时间真的很忙,大家也是非常热情,之前的帖子没有维护,国庆节到现在有时间了重新开张。目前一群已经近 200 人,计划年底在上海弄个小型的线下聚会,偶尔周末也会有线下聚会,所以需要新鲜血液,老规矩,大家留下微信号,我来拉大家进群。
  30 条回复    2022-04-17 09:04:39 +08:00
  Lippman
      1
  Lippman  
     2021-11-08 23:33:52 +08:00 via iPhone
  MTUxNTA1NzEwNjY
  wangjie1994
      2
  wangjie1994  
     2021-11-08 23:35:22 +08:00 via Android
  md5utf8
  yizhen14
      3
  yizhen14  
     2021-11-08 23:57:48 +08:00
  eWl6aGVuXzE4
  HughZadora
      4
  HughZadora  
     2021-11-09 00:29:29 +08:00 via iPhone
  aHVnaC16YWRvcmEK
  TroyeSivan
      5
  TroyeSivan  
     2021-11-09 00:49:55 +08:00
  Q19fX19fX19fX19fRA==
  NewExist
      6
  NewExist  
     2021-11-09 08:10:11 +08:00
  c3VtaHRf
  hu8245
      7
  hu8245  
     2021-11-09 09:32:59 +08:00
  VGhlQWNjZWxlcmF0aW9uaXN0
  857681664
      8
  857681664  
     2021-11-09 10:09:30 +08:00 via Android
  enNoLXNldmVuaW5l
  yaxe
      9
  yaxe  
     2021-11-09 10:10:13 +08:00
  eWF4ZTUyMgo=
  Aierk
      10
  Aierk  
     2021-11-09 10:17:52 +08:00
  a3VpZGV3ZWl4aW5oYW8=
  frandy
      11
  frandy  
     2021-11-09 11:26:32 +08:00
  ZnJhbmR5aXNnb29kYm95Cg==
  SachinBeyond
      12
  SachinBeyond  
     2021-11-09 12:33:48 +08:00
  antlrv
  wdxbb
      13
  wdxbb  
     2021-11-09 13:05:41 +08:00 via iPhone
  xu_ffforget
  duhb
      14
  duhb  
     2021-11-09 13:10:56 +08:00 via iPhone
  搞不懂这种最终都会沦为吹水群的群,加进去有啥意思……
  luckRay
      15
  luckRay  
  OP
     2021-11-09 16:40:52 +08:00
  @duhb 以上已经加好了
  luckRay
      16
  luckRay  
  OP
     2021-11-09 16:46:54 +08:00
  @wangjie1994 没搜到你微信号
  muhuan
      17
  muhuan  
     2021-11-09 22:10:14 +08:00
  aWNvZGVib3k=
  VermouthcZzz
      18
  VermouthcZzz  
     2021-11-10 13:11:34 +08:00
  Sy1BcmNo
  jojobo
      19
  jojobo  
     2021-11-19 12:54:21 +08:00
  johanbo88 ,请拉我进去
  luckRay
      20
  luckRay  
  OP
     2021-11-20 15:35:35 +08:00
  @jojobo 拉了,现在群快 300 人勒
  Henrybsbhp
      21
  Henrybsbhp  
     2021-11-26 10:34:58 +08:00
  U3RKaW1teUhw
  flyhelan
      22
  flyhelan  
     2021-11-30 11:36:01 +08:00
  @duhb 是的 唉。
  flyhelan
      23
  flyhelan  
     2021-11-30 11:36:29 +08:00
  不如 留个 QQ 群号。
  wangshushu
      24
  wangshushu  
     2021-12-04 16:53:05 +08:00 via Android
  GoogleMicrosoft
  jsonToObject
      25
  jsonToObject  
     2021-12-16 17:46:25 +08:00
  bw_lm
  sjjjmax
      26
  sjjjmax  
     2021-12-22 06:43:27 +08:00 via iPhone
  MTM4MDE5MzIwMDA=
  zjhgx
      27
  zjhgx  
     2022-03-29 21:12:19 +08:00
  cXN4MTIzYQ==
  zjhgx
      28
  zjhgx  
     2022-03-29 21:12:38 +08:00
  wxid_tz9hf2j37vqv21
  luckRay
      29
  luckRay  
  OP
     2022-03-30 21:50:00 +08:00 via Android
  @zjhgx 微信号没搜到,
  Tsundokuu
      30
  Tsundokuu  
     2022-04-17 09:04:39 +08:00
  emMxODQ1NTY5NjY2Mg==
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2608 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 14:31 · PVG 22:31 · LAX 06:31 · JFK 09:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.