V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
v2lhr
V2EX  ›  酷工作

[广州/深圳]新年央企内推,职位多多,福利多多,七险二金!

 •  
 •   v2lhr · 2022-02-09 13:57:44 +08:00 · 9205 次点击
  这是一个创建于 864 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我又来内推啦!!!

  招聘职位:前端 /后端 /测试 /运维 /设计 /方案经理 /产品经理等等

  支持电话 /视频面试

  基本要求:学历和学校一本及以上

  公司基本情况

  • 位于广州国际生物岛,地铁上盖,国际级园区和一线江景写字楼;
  • 固定 13 薪,年终奖另算,一般 6 个月起;
  • 双休,时薪性价高,工资当月发,年终奖农历前发;
  • 带薪年假,福利假,荣誉假,探亲假等等
  • 顶配 7 险 2 金,公积金 12%且按年薪算;
  • 项目激励+每月多项补贴(交通 /电脑 /高温 /资质 /租房 /过节费等等);
  • 6 个食堂(其中一个是麦当劳)+ 办公室零食 + 每月家庭级蔬菜和下午茶 + 丰富过节礼品;
  • 班车+公租房+公司人才房购房通道+广州中小学入学指标;
  • 20+个经费支持协会,运动生活全覆盖;
  • 入职免费购买 iPhone ;
  • 等等...

  换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情,如果你有兴趣或者想了解更多,可以留 V 详聊,我将尽我可能为你解答。

  简历直达投递

  第 1 条附言  ·  2022-02-15 14:33:54 +08:00

  说说大家比较关心的问题

  • 关于公司,公司目前人员1500+,去年人员差不多翻了一倍,业务发展还是比较快的,业务主要是toG和toB的;
  • 关于薪资,我个人觉得对比广州的中厂还是挺有竞争力的(年包),而且相对稳定。前年业绩很好,薪酬远超预期,去年感觉是人多了所以回归了正常。我内推的人全部都对年包满意,兑现了HR的承诺;
  • 关于个人发展,我们晋升通道非常透明的,符合量化的条件就可以晋升;

  *** 如果有兴趣,建议留个方式,投了简历告诉我名字我给你跟进进度,更重要的是,我可以给你些有用的建议

  第 2 条附言  ·  2022-02-16 09:28:10 +08:00

  主要技术栈:

  前端:vue

  后端:java

  再次强调一下,学历是硬性要求,暂不符合的就先不要浪费时间投递了

  103 条回复    2023-02-22 23:00:52 +08:00
  1  2  
  PPP1G
      1
  PPP1G  
     2022-02-09 14:21:20 +08:00
  echo 'MTkyODU3NTA4NTkK' | base64 -d
  yan070514
      2
  yan070514  
     2022-02-09 14:36:56 +08:00 via iPhone
  求 V
  yan070514
      3
  yan070514  
     2022-02-09 15:02:28 +08:00
  DUO931782047
  DuDuDu0o0
      4
  DuDuDu0o0  
     2022-02-09 15:30:41 +08:00
  国企今年还能有 6 个月年终?
  v2lhr
      5
  v2lhr  
  OP
     2022-02-09 17:44:31 +08:00
  @PPP1G 已加
  @yan070514 麻烦你留一个哈
  @yan070514 已加
  @DuDuDu0o0 我们还是挺稳的,根据我的经验,都超预期
  wzcloud
      6
  wzcloud  
     2022-02-09 19:19:09 +08:00
  dmVyZGd1bg==
  444571840
      7
  444571840  
     2022-02-09 19:40:35 +08:00
  6 个月年终,感觉 base 不会高=。=,总包估计也不会特别高
  zohar727
      8
  zohar727  
     2022-02-09 22:22:04 +08:00
  深圳也有办公地点了?
  foam
      9
  foam  
     2022-02-09 23:27:12 +08:00
  基本要求:学历和学校一本及以上
  不愧是国企
  v2lhr
      10
  v2lhr  
  OP
     2022-02-10 09:18:39 +08:00
  @wzcloud 老哥加不了哦,麻烦检查下有没有留错
  @zohar727 今年有了
  @foam 虽然这要求并不能完全说明能力,但公司是这样规定的,说清楚免得浪费大家时间和感情
  @444571840 #7 base 不算高,但总包我个人觉得是可以的,经过我的了解,去年我内推进来的伙伴对年包都是满意的,都达到他们的预期,前年是远超我的预期
  JakeZheng
      11
  JakeZheng  
     2022-02-10 10:12:19 +08:00
  Qm9oZWNfMTAtMTg=
  wdnmdGFW
      12
  wdnmdGFW  
     2022-02-10 10:12:42 +08:00 via iPhone
  amlndTEyNTc4NTczMDk=,求加
  kingzeno
      13
  kingzeno  
     2022-02-10 10:21:54 +08:00
  RESEACHME , 求加
  Chanran
      14
  Chanran  
     2022-02-10 10:33:47 +08:00
  @v2lhr 是联通吗?
  yuanliuzhen88
      15
  yuanliuzhen88  
     2022-02-10 10:59:37 +08:00
  “ODUwMzUwMjQw” base64 ,求加
  HanSonJ
      16
  HanSonJ  
     2022-02-10 11:07:43 +08:00
  aGFuc29uc2ty 求加
  airborne007
      17
  airborne007  
     2022-02-10 11:15:33 +08:00
  @v2lhr 请问深圳的办公地点在哪里?
  asisacy
      18
  asisacy  
     2022-02-10 11:24:35 +08:00
  VG8gbGl2ZQ
  tristankuo
      19
  tristankuo  
     2022-02-11 15:40:45 +08:00
  aWlubmVycGVhY2VlCg==
  求加
  cluluking
      20
  cluluking  
     2022-02-14 14:37:36 +08:00
  eGlhbzY2Nmx1bHU= 求加
  v2lhr
      21
  v2lhr  
  OP
     2022-02-15 09:57:41 +08:00
  @JakeZheng 已加
  @wdnmdGFW 已加
  @kingzeno 老哥你的加不了
  @asisacy 没加成
  @tristankuo 老哥你的也加不了
  @cluluking 已加
  tristankuo
      22
  tristankuo  
     2022-02-15 11:10:48 +08:00
  echo 'aWlubmVycGVhY2VlCg==' | base64 -d
  可以了求加
  kingzeno
      23
  kingzeno  
     2022-02-15 11:20:14 +08:00
  尴尬,当初为了不重名去了个字母,您再加一下 RESERCHME
  more1sec
      24
  more1sec  
     2022-02-15 12:38:58 +08:00
  50W 的包接得住吗
  v2lhr
      25
  v2lhr  
  OP
     2022-02-15 14:13:52 +08:00
  @tristankuo 已加
  @kingzeno 已加
  @more1sec emmmm, 这个要看经验咯
  carlove
      26
  carlove  
     2022-02-15 15:17:24 +08:00
  MTc2MjA0Mzg1MzM=
  v2lhr
      27
  v2lhr  
  OP
     2022-02-15 17:05:30 +08:00
  @carlove 已加
  monkeylmj
      28
  monkeylmj  
     2022-02-15 18:06:17 +08:00
  大佬,有 Android 岗位吗
  fdppzrl
      29
  fdppzrl  
     2022-02-16 08:39:36 +08:00 via Android
  又是后悔没好好读书的一天🤣
  v2lhr
      30
  v2lhr  
  OP
     2022-02-16 09:24:50 +08:00
  @monkeylmj 暂时没有了
  OaO
      31
  OaO  
     2022-02-16 11:01:03 +08:00
  虽然看不到岗位要求,但是福利看着真的美好鼓起勇气试一试,请问招运维嘛?
  RkZxaWFuZ2RhaTN1a2kK
  yvv
      32
  yvv  
     2022-02-16 11:18:22 +08:00
  c3VubnltYW44ODIzCiA=
  v2lhr
      33
  v2lhr  
  OP
     2022-02-16 13:01:23 +08:00
  @OaO 已加
  @yvv 已加
  E0421
      34
  E0421  
     2022-02-16 13:42:28 +08:00
  YWN1YWN1ZXI= 想了解了解看看 JD
  v2lhr
      35
  v2lhr  
  OP
     2022-02-16 14:13:45 +08:00
  @E0421 已加
  wumou
      36
  wumou  
     2022-02-16 15:30:04 +08:00
  c29zZXJpb3Vzc29wYWluZnVs 求加 vx
  IamJ
      37
  IamJ  
     2022-02-16 21:39:29 +08:00
  NzY2NTk0MTE= 求加 v
  Liyiw
      38
  Liyiw  
     2022-02-16 22:45:59 +08:00
  有校招吗,211 非科班
  dmen
      39
  dmen  
     2022-02-17 09:41:39 +08:00
  S2V2aW5GU1pV ,谢谢
  v2lhr
      40
  v2lhr  
  OP
     2022-02-17 14:47:49 +08:00
  @wumou 已加
  @IamJ 已加
  @dmen 已加
  @Liyiw 校招要走校招通道,内推不了哈
  bitqiang
      41
  bitqiang  
     2022-02-17 16:42:56 +08:00
  求加 qq 3303371278
  darryZ
      42
  darryZ  
     2022-02-17 17:06:13 +08:00
  基本要求:学历和学校一本及以上

  本科:二本
  研究生: 非全 211

  能满足这个 [基本要求] 嘛?
  v2lhr
      43
  v2lhr  
  OP
     2022-02-17 17:33:18 +08:00
  @darryZ 硕士没有问题的
  @bitqiang 已加
  huangww
      44
  huangww  
     2022-02-17 22:54:24 +08:00
  求加 VX: WVc1NDkzNg==
  dora1219
      45
  dora1219  
     2022-02-18 08:51:15 +08:00
  求 加 vx:echo 'WjE0NDExNTEzMTUxNTQ0' | base64 -d
  gongshishao126
      46
  gongshishao126  
     2022-02-18 10:19:49 +08:00
  入职免费购买 iPhone 是认真的吗?话说国企为啥不买华为
  chengxixi
      47
  chengxixi  
     2022-02-18 11:00:20 +08:00
  加一个 Y2hlbmd4aTEwMTQ=
  v2lhr
      48
  v2lhr  
  OP
     2022-02-18 12:03:20 +08:00
  @huangww 已加
  @dora1219 已加
  @gongshishao126 认真的哈,有 6k 多的额度,买华为 iphone 啥的都行
  @chengxixi 已加
  banditt
      49
  banditt  
     2022-02-18 12:20:49 +08:00
  base64 ZGVub25X
  v2lhr
      50
  v2lhr  
  OP
     2022-02-18 13:02:01 +08:00
  @banditt 已加
  chjieza
      51
  chjieza  
     2022-02-18 14:05:39 +08:00
  base 64 MTg4MjYxMzAyOTE= 前端
  cssTheGreatest
      52
  cssTheGreatest  
     2022-02-18 21:49:26 +08:00 via Android
  Y3pmMTc5MzU3Njk2
  前端,可以了解一下
  v2lhr
      53
  v2lhr  
  OP
     2022-02-19 10:10:21 +08:00
  @chjieza 已加
  @cssTheGreatest 已加
  snowy1111111
      54
  snowy1111111  
     2022-02-19 20:44:56 +08:00
  求加 v cXctLTEwMjQ=
  winRain
      55
  winRain  
     2022-02-19 22:17:04 +08:00
  求加 v eWoxMDc0NDU1Mzkz
  v2lhr
      56
  v2lhr  
  OP
     2022-02-20 14:33:29 +08:00
  @snowy1111111 已加
  @winRain 已加
  zhouxuanhui2010
      57
  zhouxuanhui2010  
     2022-02-20 17:54:36 +08:00
  求加,wxid_8iq6g0mkn29e22
  v2lhr
      58
  v2lhr  
  OP
     2022-02-21 09:39:29 +08:00
  @zhouxuanhui2010 加不了哦
  zhenrong
      59
  zhenrong  
     2022-02-21 11:49:06 +08:00
  贵司好像一直在 V 站招人,背后的原因令人暖心,呵
  DelayNoMay
      60
  DelayNoMay  
     2022-02-21 11:57:59 +08:00
  众所周知,三大运营商不算央企
  MakHoCheung
      61
  MakHoCheung  
     2022-02-21 12:20:59 +08:00
  外包?出差?
  v2lhr
      62
  v2lhr  
  OP
     2022-02-21 14:26:32 +08:00
  @zhenrong 什么原因.....
  @DelayNoMay 阿这.....
  @MakHoCheung 不是外包哦,是否出差要看项目的,开发出差相对较少,主要是省内,出差会有出差补贴(挺香的)
  alfredhuo
      63
  alfredhuo  
     2022-02-21 14:58:38 +08:00
  wecat : timeiscurrency
  foyo
      64
  foyo  
     2022-02-21 15:58:00 +08:00
  好奇是什么央企 求加微信:debug-js
  zhouxuanhui2010
      65
  zhouxuanhui2010  
     2022-02-21 16:40:12 +08:00
  vx:261696714 ,想了解下
  kxxoling
      66
  kxxoling  
     2022-02-21 16:47:27 +08:00
  对比广州的中厂还是挺有竞争力的(年包)。这里是拿 19 个月做比较吗?
  saintscott
      67
  saintscott  
     2022-02-22 09:59:17 +08:00 via Android
  c2FpbnRzY290dDExOQ==
  jasperjia
      68
  jasperjia  
     2022-02-22 10:55:01 +08:00
  SmFzcGVySmlhXzI0
  v2lhr
      69
  v2lhr  
  OP
     2022-02-22 14:20:50 +08:00
  @alfredhuo 已加
  @foyo 已加
  @zhouxuanhui2010 已加
  @saintscott 已加
  @jasperjia 已加
  @kxxoling 年包+福利哈
  937gb
      70
  937gb  
     2022-02-22 16:43:55 +08:00
  dng6d2VpX2NlZQ== java
  v2lhr
      71
  v2lhr  
  OP
     2022-02-23 08:59:21 +08:00
  @937gb 已加
  battlefield
      72
  battlefield  
     2022-02-23 11:52:23 +08:00
  MTg2MzE0OTgzMTE= 求加
  paradoxs
      73
  paradoxs  
     2022-02-23 11:59:29 +08:00
  @v2lhr
  想问下, 有隐形的年龄限制吗? 比如 36 岁,想应聘后端开发,机会大吗
  Baymaxyu
      74
  Baymaxyu  
     2022-02-23 12:22:58 +08:00 via iPhone
  求加 vx:YmJ4YmIyMDIxZGQ=
  v2lhr
      75
  v2lhr  
  OP
     2022-02-23 17:31:17 +08:00
  @battlefield 已加
  @paradoxs 可以的
  @Baymaxyu 已加
  Outis52hz
      76
  Outis52hz  
     2022-02-23 20:03:02 +08:00
  vx: T3V0aXMtXy0=
  irytu
      77
  irytu  
     2022-02-24 10:17:35 +08:00 via iPhone
  留个联系,期待以后有缘:) Kzg1MjU1MTU0MDYz
  pacman11
      78
  pacman11  
     2022-02-24 13:46:15 +08:00
  求加 v RXJpY19feGk=
  v2lhr
      79
  v2lhr  
  OP
     2022-02-24 14:03:12 +08:00
  @Outis52hz 已加
  @irytu 已加
  ajycc20
      80
  ajycc20  
     2022-02-24 17:44:02 +08:00
  求加 vx: YWp5Y2MyMA==
  v2lhr
      81
  v2lhr  
  OP
     2022-02-25 14:15:42 +08:00
  @ajycc20 已加
  @pacman11 已加
  chenshun00
      82
  chenshun00  
     2022-03-01 13:14:12 +08:00
  @v2lhr MTMxMDU4MTE4MjY=
  TheWhiteHouse
      83
  TheWhiteHouse  
     2022-03-01 13:22:01 +08:00
  可以一试 VDE5Njk2NzUzMzY
  sino1641
      84
  sino1641  
     2022-03-01 16:07:07 +08:00
  YW5keWExbGFu
  v2lhr
      85
  v2lhr  
  OP
     2022-03-01 17:43:03 +08:00
  @chenshun00 已加
  @TheWhiteHouse 已加
  @sino1641 已加
  tesv
      86
  tesv  
     2022-03-01 22:01:37 +08:00
  echo c28tdG0taGFyZA== | base64 -d
  v2lhr
      87
  v2lhr  
  OP
     2022-03-02 09:10:43 +08:00
  @tesv 已加
  qinggge
      88
  qinggge  
     2022-03-02 10:28:07 +08:00
  wechat: emgyOTk5 base64
  v2lhr
      89
  v2lhr  
  OP
     2022-03-02 12:49:58 +08:00
  @tesv 老哥,添加不了哦。。。
  @qinggge 已加
  gitsuck
      90
  gitsuck  
     2022-03-02 13:28:25 +08:00
  要暑期实习吗?一本本,211 硕,求加
  Z2l0c3Vjawo=
  tesv
      91
  tesv  
     2022-03-02 14:28:26 +08:00
  @v2lhr 现在可以了,忘了把微信号添加打开了,抱歉
  tousfun
      92
  tousfun  
     2022-03-02 14:45:31 +08:00 via iPhone
  UGh1b2h1YQ== 求加 另外 Frank 是楼主你吗
  ederodan
      93
  ederodan  
     2022-03-02 17:13:03 +08:00
  请问应届生能投吗
  ederodan
      94
  ederodan  
     2022-03-02 17:14:21 +08:00
  wechat: RWRlck9kYW4=
  dhtgem
      95
  dhtgem  
     2022-03-02 17:31:35 +08:00
  WGlhb3hpYWRleGlhb2hhb2p5eQ==
  aobasz
      96
  aobasz  
     2022-03-03 07:42:12 +08:00 via Android
  微信 eHh4eHh4YWFhXzAx
  v2lhr
      97
  v2lhr  
  OP
     2022-03-03 09:32:00 +08:00
  @gitsuck 目前没有实习岗,校招要走校招通道,内推不了哈
  @919615766 已加
  @ederodan 校招要走校招通道,内推不了哈
  @ederodan 已加
  @dhtgem 已加
  @aobasz 已加
  KuroNekoFan
      98
  KuroNekoFan  
     2022-03-03 09:57:05 +08:00
  vue👋
  zerongliu
      99
  zerongliu  
     2022-03-03 10:11:04 +08:00
  为什么不说下联通产业研究院待遇呢?纯属好奇
  wooyulin
      100
  wooyulin  
     2022-03-03 19:40:28 +08:00
  MTAxMDQzNzQ3NA==
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2312 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 04:25 · PVG 12:25 · LAX 21:25 · JFK 00:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.