V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
yghack
V2EX  ›  V2EX

连续签到 1000 天纪念

 •  
 •   yghack · 110 天前 · 1645 次点击
  这是一个创建于 110 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  打卡记录
  wd
      1
  wd  
     110 天前 via iPhone
  1625 天路过..
  imydou
      2
  imydou  
     110 天前
  1211 天,上次去喝茶中断的
  yghack
      3
  yghack  
  OP
     110 天前
  3 年前,公司破产,签到断了
  Cu635
      4
  Cu635  
     110 天前
  @yghack
  公司破产和签到断了有啥关系?
  itsbu1denh
      5
  itsbu1denh  
     110 天前   ❤️ 1
  为啥我隔几天签也是连续签到
  ericbize
      6
  ericbize  
     110 天前 via iPhone
  2000
  yghack
      7
  yghack  
  OP
     110 天前
  @Cu635 心灰意冷的一阵子,断网了一阵子
  x86
      8
  x86  
     110 天前
  3322 天了
  tubie
      9
  tubie  
     110 天前 via Android
  @x86
  aneureka
      10
  aneureka  
     110 天前 via iPhone
  1314 天留念🤣
  Norie
      11
  Norie  
     110 天前 via Android
  断网了然后就没签到了,不然也是 1000 天了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2007 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 16:10 · PVG 00:10 · LAX 09:10 · JFK 12:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.