V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
liqinliqin
V2EX  ›  优惠信息

9.9 元, 5.8G 雷达传感器+蓝牙 mesh 组网,可微信小程序控制,送源代码

 •  
 •   liqinliqin · 191 天前 · 1472 次点击
  这是一个创建于 191 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  1.准确:实时感知人的到来和离开。
  2.多模式:可以触发 io,可以串口输出,3 分钟集成自己产品当中。
  3.灵活:支持微信小程序配置。
  4.一对一技术支持。
  5.针对 V2EX 网友,赠送微信小程序源代码。

  https://item.taobao.com/item.htm&id=706157748936

  WX:andy433928
  第 1 条附言  ·  191 天前
  yankebupt
      1
  yankebupt  
     191 天前
  404 了
  stillyu
      2
  stillyu  
     191 天前
  404 了
  liqinliqin
      3
  liqinliqin  
  OP
     191 天前
  是我的问题,我复制错了
  lpf0309
      4
  lpf0309  
     191 天前
  9.9 够邮费么
  Xusually
      5
  Xusually  
     191 天前
  看上去 url 地址里 & 改成 ? 就行了
  liqinliqin
      6
  liqinliqin  
  OP
     191 天前
  @Xusually #5 是的,我过会再重新发下,我的问题
  stillyu
      7
  stillyu  
     191 天前
  买了两个玩玩
  liqinliqin
      8
  liqinliqin  
  OP
     191 天前
  @stillyu #7 需要的话,可以加我微信,我把源码给你
  arldeng
      9
  arldeng  
     191 天前
  这雷达只能检测 人或动物? 墙体 物体 能识别吗?
  liqinliqin
      10
  liqinliqin  
  OP
     191 天前
  @arldeng #9 都可以,根据是 多普勒效应
  gniviliving
      11
  gniviliving  
     191 天前   ❤️ 1
  垃圾淘宝,每次打开都要验证身份,直接卸载了还拼多多了,不好意思,借此地骂一下阿里粑粑
  wangxiang
      12
  wangxiang  
     191 天前
  能接入米家么
  doomzc
      13
  doomzc  
     191 天前
  虽说不知道是啥 但是我怎么这么想买呢。。
  FawkesV
      14
  FawkesV  
     191 天前
  米家能接吗?
  wm5d8b
      15
  wm5d8b  
     191 天前 via Android
  供电问题怎么解决呢
  liqinliqin
      16
  liqinliqin  
  OP
     190 天前
  @wangxiang #12 可以自己 diy 接入,有通讯协议
  liqinliqin
      17
  liqinliqin  
  OP
     190 天前
  liqinliqin
      18
  liqinliqin  
  OP
     190 天前
  @wm5d8b #15 usb 5V 供电,也可以自己任意改
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2060 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 00:48 · PVG 08:48 · LAX 17:48 · JFK 20:48
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.