V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
wzxjohn
V2EX  ›  二手交易

关于海外代购空姐案

 •  
 •   wzxjohn · 2013-12-20 00:45:19 +08:00 · 1269 次点击
  这是一个创建于 3271 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  http://www.baidu.com/baidu?cl=3&tn=baidutop10&fr=top1000&wd=%E7%A9%BA%E5%A7%90%E4%BB%A3%E8%B4%AD%E6%A1%88&rsv_spt=2&issp=2

  今天在百度首页无意中看到的。吓尿了!
  那以后帮人从香港带东西什么的难道也会被判刑么。。。。。。
  7 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  66CCFF
      1
  66CCFF  
     2013-12-20 00:56:37 +08:00
  这个量太大了。。杀鸡儆猴吧。
  个人带一两个的话无法界定是否为私人物品啊。
  Kvm
      2
  Kvm  
     2013-12-20 02:00:31 +08:00
  灰色,你带一个然后转手也可以用“典型”来河蟹。。。。。。
  xujialiang
      3
  xujialiang  
     2013-12-20 07:26:20 +08:00 via Android
  貌似重判了
  vking
      4
  vking  
     2013-12-20 08:09:04 +08:00 via Android
  你一个人河边捡石头拿回家没关系,一声不吭地开起了采石场就不行了。
  summic
      5
  summic  
     2013-12-20 10:30:49 +08:00
  @vking 这个说法恰当
  along
      6
  along  
     2013-12-20 11:17:18 +08:00
  为什么这个会发到二手区???
  P9
      7
  P9  
     2013-12-20 14:35:50 +08:00
  @along 因为一打开就是二手了把
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2643 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 15:29 · PVG 23:29 · LAX 07:29 · JFK 10:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.