Pho3nix

Pho3nix

V2EX 第 352621 号会员,加入于 2018-09-27 18:14:14 +08:00
收一台 nuc8i5 厚板
二手交易  •  Pho3nix  •  122 天前
365 家庭版开车 40 一年
二手交易  •  Pho3nix  •  124 天前  •  最后回复来自 Pho3nix
1
迫与小主机,收一个 nuc8 厚版
二手交易  •  Pho3nix  •  172 天前  •  最后回复来自 sanfenliuqi
3
不迫,收一个饿了么会员
二手交易  •  Pho3nix  •  222 天前  •  最后回复来自 GoodSure
1
迫与吃土收个爱奇艺
二手交易  •  Pho3nix  •  228 天前  •  最后回复来自 Pho3nix
4
收一个 iPad AIR3
二手交易  •  Pho3nix  •  320 天前  •  最后回复来自 Pho3nix
2
持币 3k 收一张显卡
二手交易  •  Pho3nix  •  2020-03-26 12:23:18 PM  •  最后回复来自 NobiNobita
3
出 office365 家庭版车位 40 一人
二手交易  •  Pho3nix  •  2020-01-06 16:21:39 PM  •  最后回复来自 Pho3nix
8
迫于送的路由太垃圾收一个 K2P
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-11-20 10:50:29 AM  •  最后回复来自 ik
29
88 开淘宝会员
优惠信息  •  Pho3nix  •  2019-11-11 20:15:18 PM  •  最后回复来自 Pho3nix
1
收一个饿了么会员 45
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-09-28 18:03:48 PM
收一台 144 显示器,坐标上海
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-09-17 10:44:31 AM  •  最后回复来自 IDCFAN
20
平安 80rmb 入 beat x 开车,已经有两个人了,上车速度
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-09-04 14:51:16 PM  •  最后回复来自 engineercj
3
迫于懒,收一个饿了么会员
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-08-13 09:14:42 AM  •  最后回复来自 Pho3nix
4
收两个招行洗牙
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-08-09 14:12:11 PM  •  最后回复来自 uptime
16
收一个绿钻
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-07-02 09:06:55 AM  •  最后回复来自 leobuf
1
不迫,收一台成色好的 Pentax MX
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-06-25 11:40:16 AM  •  最后回复来自 Pho3nix
2
迫于。。。。算了不迫了,出两张垃圾显卡
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-06-20 14:13:00 PM  •  最后回复来自 q397064399
10
不迫,收一台美利达 x700 或者佳能 ae-1,价格看成色定。
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-06-10 22:37:30 PM  •  最后回复来自 missqso
11
迫于到期,收一个爱奇艺会员
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-05-21 15:31:16 PM  •  最后回复来自 Pho3nix
6
收一台 x1c2016 或者差不多的笔记本
二手交易  •  Pho3nix  •  2019-04-29 23:40:20 PM  •  最后回复来自 Pho3nix
7
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2137 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 08:23 · PVG 16:23 · LAX 01:23 · JFK 04:23
♥ Do have faith in what you're doing.