V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  mky  ›  全部回复第 1 页 / 共 1 页
回复总数  2
155 天前
回复了 mky 创建的主题 问与答 怎么定义外包公司
@lixon166 但是我们的项目,也有已经是甲方外包过几手才到我们这边的
领导派未知难度的新任务给你:这都是在锻炼你
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1261 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 106ms · UTC 18:08 · PVG 02:08 · LAX 11:08 · JFK 14:08
♥ Do have faith in what you're doing.