V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
soothsayer
V2EX  ›  求职

深圳求个前端的工作

 •  
 •   soothsayer · 2017-10-16 12:04:32 +08:00 · 2495 次点击
  这是一个创建于 1554 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  3 年前端经验
  非计算机专业出身
  React 党
  希望找个对技术有追求的公司
  有意留邮箱吧 我发简历给你
  10 条回复    2017-11-08 14:34:52 +08:00
  taoche
      1
  taoche  
     2017-10-16 13:44:07 +08:00
  [email protected] 「小满科技」
  soothsayer
      2
  soothsayer  
  OP
     2017-10-16 14:21:15 +08:00
  @taoche 已发
  littlebena
      3
  littlebena  
     2017-10-16 16:10:22 +08:00
  pengcheng at bytedance.com 头条深圳研发中心
  soothsayer
      4
  soothsayer  
  OP
     2017-10-17 09:03:34 +08:00
  @littlebena 已发
  rainyjune
      5
  rainyjune  
     2017-10-17 11:58:23 +08:00
  a2FuZy5jaGVuQHN3aWZ0cGFzcy5jbg==
  soothsayer
      6
  soothsayer  
  OP
     2017-10-17 14:44:54 +08:00
  @rainyjune 已发
  herozhang
      7
  herozhang  
     2017-10-24 13:51:26 +08:00
  保险行业软件研发,深圳福田岗厦
  zhangcheng2050 [AT] gmail.com
  soothsayer
      8
  soothsayer  
  OP
     2017-10-25 16:23:37 +08:00
  @herozhang 已发
  geraldlrh
      9
  geraldlrh  
     2017-10-31 19:29:08 +08:00
  招联金融 liurihui at mucfc.com
  yevolcn
      10
  yevolcn  
     2017-11-08 14:34:52 +08:00
  京东 · 凹凸实验室
  aotu at jd.com
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2996 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 11:39 · PVG 19:39 · LAX 03:39 · JFK 06:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.