V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ChenXuting
V2EX  ›  宠物

养了只白色的博美,征集名字

 •  
 •   ChenXuting · 302 天前 · 6278 次点击
  这是一个创建于 302 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  无奖,图个大家乐呵。 我知道有人会说“富有”的。

  第 1 条附言  ·  299 天前
  对不起对不起,最近工作太忙忘了回复大家。
  取名 小波,但是不知道用人名是不是不太对。
  151 条回复    2020-09-10 16:14:58 +08:00
  1  2  
  kennylx
      101
  kennylx   301 天前 via Android   ❤️ 1
  二狗子,狗蛋蛋,狗崽子,小畜生
  xianxiaobo
      102
  xianxiaobo   301 天前   ❤️ 1
  阿尔法
  zjddp
      103
  zjddp   301 天前   ❤️ 1
  极诣·剑魂
  AllenBigBear
      104
  AllenBigBear   301 天前   ❤️ 2
  股沟
  miao666
      105
  miao666   301 天前 via Android   ❤️ 1
  饽饽
  someonedeng
      106
  someonedeng   301 天前   ❤️ 1
  狗子
  justin2018
      107
  justin2018   301 天前   ❤️ 1
  雪碧

  可乐

  朵朵
  shanyx7946
      108
  shanyx7946   301 天前   ❤️ 1
  大黑
  houzhen
      109
  houzhen   301 天前   ❤️ 1
  产品
  houzhen
      110
  houzhen   301 天前   ❤️ 1
  搏一搏
  bzq2810
      111
  bzq2810   301 天前 via iPhone   ❤️ 1
  博式
  AppleNate
      112
  AppleNate   301 天前   ❤️ 1
  公的:儿砸
  母的:闺女
  JuSH
      113
  JuSH   301 天前   ❤️ 1
  豆丁
  IMCA1024
      114
  IMCA1024   301 天前   ❤️ 1
  CarsonChen
      115
  CarsonChen   301 天前   ❤️ 1
  博 er
  TORYOI
      116
  TORYOI   301 天前   ❤️ 1
  White 55 开
  pangru
      117
  pangru   301 天前   ❤️ 1
  @falcon05 我家有只猫就叫川普
  linyuxin
      118
  linyuxin   301 天前 via iPhone   ❤️ 1
  乐乐
  Norths
      119
  Norths   301 天前   ❤️ 1
  勾股
  iceEar
      120
  iceEar   301 天前
  simba
  c7in7
      121
  c7in7   301 天前   ❤️ 1
  Catalina
  chinvo
      122
  chinvo   301 天前 via iPhone   ❤️ 1
  @lvhuiyang #93 我觉得不行,这狗可能不会擦嘴和飞起来糊脸
  chinvo
      123
  chinvo   301 天前 via iPhone   ❤️ 1
  皮蛋
  vincenth520
      124
  vincenth520   301 天前   ❤️ 1
  别问,问就是王富贵
  MrUser
      125
  MrUser   301 天前   ❤️ 1
  老板
  yahon
      126
  yahon   301 天前   ❤️ 1
  小白不好听吗?
  BlackwithBrown
      127
  BlackwithBrown   301 天前   ❤️ 1
  雪球
  tongz
      128
  tongz   301 天前   ❤️ 1
  亚索
  ddefewfewf
      129
  ddefewfewf   301 天前   ❤️ 1
  死狗
  angusjune
      130
  angusjune   301 天前   ❤️ 1
  雪诺
  pppcx
      131
  pppcx   301 天前   ❤️ 1
  @hnbcinfo 你是不是觉得在狗子的认知里小白比饕餮更好记...
  demotu
      132
  demotu   301 天前   ❤️ 1
  发个照片看看
  JohnWangggg
      133
  JohnWangggg   301 天前   ❤️ 1
  安琪拉
  liuren2400
      134
  liuren2400   301 天前   ❤️ 1
  死鬼
  Pho3nix
      135
  Pho3nix   301 天前   ❤️ 1
  nyfwan123
      136
  nyfwan123   301 天前   ❤️ 1
  应景一点 叫子子吧
  nekoneko
      137
  nekoneko   301 天前   ❤️ 1
  白富美
  lynan
      138
  lynan   301 天前   ❤️ 1
  小白
  anmie
      139
  anmie   301 天前   ❤️ 1
  我的两只猫 一个叫指针 一个接口
  falcon05
      140
  falcon05   301 天前 via iPhone   ❤️ 1
  @yuningWang8 我家狗狗就叫皮皮,外号皮皮虾,英文名 Pi 😂
  n37r06u3
      141
  n37r06u3   301 天前 via iPhone   ❤️ 1
  包子
  sugars
      142
  sugars   301 天前   ❤️ 1
  白富美
  laobei521
      143
  laobei521   301 天前   ❤️ 1
  来福
  KennySun
      144
  KennySun   301 天前   ❤️ 1
  小黑
  aSmallNewbie
      145
  aSmallNewbie   301 天前   ❤️ 1
  肖站???
  maxnull
      146
  maxnull   301 天前   ❤️ 1
  哎呦喂
  sherwin1995
      147
  sherwin1995   301 天前   ❤️ 1
  曾经有个陪伴了几年的博美,叫嘟嘟,遛狗乱吃东西治不好走了。。
  more1sec
      148
  more1sec   301 天前   ❤️ 1
  小黑
  suzic
      149
  suzic   301 天前 via Android   ❤️ 1
  黑蛋
  garipan
      150
  garipan   294 天前
  用人名没什么问题,前段时间看了一个报告说近些年北美地区的宠物名字,也从什么点点、奇奇这种慢慢变成了人名什么 Mike Lily 啥的
  lxk11153
      151
  lxk11153   223 天前
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1039 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 19:40 · PVG 03:40 · LAX 12:40 · JFK 15:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.