V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ChenXuting
V2EX  ›  宠物

养了只白色的博美,征集名字

 •  
 •   ChenXuting · 165 天前 · 5909 次点击
  这是一个创建于 165 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  无奖,图个大家乐呵。 我知道有人会说“富有”的。

  第 1 条附言  ·  162 天前
  对不起对不起,最近工作太忙忘了回复大家。
  取名 小波,但是不知道用人名是不是不太对。
  151 条回复    2020-09-10 16:14:58 +08:00
  1  2  
  kennylx
      101
  kennylx   164 天前 via Android   ❤️ 1
  二狗子,狗蛋蛋,狗崽子,小畜生
  xianxiaobo
      102
  xianxiaobo   164 天前   ❤️ 1
  阿尔法
  zjddp
      103
  zjddp   164 天前   ❤️ 1
  极诣·剑魂
  AllenBigBear
      104
  AllenBigBear   164 天前   ❤️ 2
  股沟
  miao666
      105
  miao666   164 天前 via Android   ❤️ 1
  饽饽
  someonedeng
      106
  someonedeng   164 天前   ❤️ 1
  狗子
  justin2018
      107
  justin2018   164 天前   ❤️ 1
  雪碧

  可乐

  朵朵
  shanyx7946
      108
  shanyx7946   164 天前   ❤️ 1
  大黑
  houzhen
      109
  houzhen   164 天前   ❤️ 1
  产品
  houzhen
      110
  houzhen   164 天前   ❤️ 1
  搏一搏
  bzq2810
      111
  bzq2810   164 天前 via iPhone   ❤️ 1
  博式
  AppleNate
      112
  AppleNate   164 天前   ❤️ 1
  公的:儿砸
  母的:闺女
  JuSH
      113
  JuSH   164 天前   ❤️ 1
  豆丁
  IMCA1024
      114
  IMCA1024   164 天前   ❤️ 1
  CarsonChen
      115
  CarsonChen   164 天前   ❤️ 1
  博 er
  TORYOI
      116
  TORYOI   164 天前   ❤️ 1
  White 55 开
  pangru
      117
  pangru   164 天前   ❤️ 1
  @falcon05 我家有只猫就叫川普
  linyuxin
      118
  linyuxin   164 天前 via iPhone   ❤️ 1
  乐乐
  Norths
      119
  Norths   164 天前   ❤️ 1
  勾股
  iceEar
      120
  iceEar   164 天前
  simba
  c7in7
      121
  c7in7   164 天前   ❤️ 1
  Catalina
  chinvo
      122
  chinvo   164 天前 via iPhone   ❤️ 1
  @lvhuiyang #93 我觉得不行,这狗可能不会擦嘴和飞起来糊脸
  chinvo
      123
  chinvo   164 天前 via iPhone   ❤️ 1
  皮蛋
  vincenth520
      124
  vincenth520   164 天前   ❤️ 1
  别问,问就是王富贵
  MrUser
      125
  MrUser   164 天前   ❤️ 1
  老板
  yahon
      126
  yahon   164 天前   ❤️ 1
  小白不好听吗?
  BlackwithBrown
      127
  BlackwithBrown   164 天前   ❤️ 1
  雪球
  tongz
      128
  tongz   164 天前   ❤️ 1
  亚索
  ddefewfewf
      129
  ddefewfewf   164 天前   ❤️ 1
  死狗
  angusjune
      130
  angusjune   164 天前   ❤️ 1
  雪诺
  pppcx
      131
  pppcx   164 天前   ❤️ 1
  @hnbcinfo 你是不是觉得在狗子的认知里小白比饕餮更好记...
  demotu
      132
  demotu   164 天前   ❤️ 1
  发个照片看看
  JohnWangggg
      133
  JohnWangggg   164 天前   ❤️ 1
  安琪拉
  liuren2400
      134
  liuren2400   164 天前   ❤️ 1
  死鬼
  Pho3nix
      135
  Pho3nix   164 天前   ❤️ 1
  nyfwan123
      136
  nyfwan123   164 天前   ❤️ 1
  应景一点 叫子子吧
  nekoneko
      137
  nekoneko   164 天前   ❤️ 1
  白富美
  lynan
      138
  lynan   164 天前   ❤️ 1
  小白
  anmie
      139
  anmie   164 天前   ❤️ 1
  我的两只猫 一个叫指针 一个接口
  falcon05
      140
  falcon05   164 天前 via iPhone   ❤️ 1
  @yuningWang8 我家狗狗就叫皮皮,外号皮皮虾,英文名 Pi 😂
  n37r06u3
      141
  n37r06u3   164 天前 via iPhone   ❤️ 1
  包子
  sugars
      142
  sugars   164 天前   ❤️ 1
  白富美
  laobei521
      143
  laobei521   164 天前   ❤️ 1
  来福
  KennySun
      144
  KennySun   164 天前   ❤️ 1
  小黑
  aSmallNewbie
      145
  aSmallNewbie   164 天前   ❤️ 1
  肖站???
  maxnull
      146
  maxnull   164 天前   ❤️ 1
  哎呦喂
  sherwin1995
      147
  sherwin1995   164 天前   ❤️ 1
  曾经有个陪伴了几年的博美,叫嘟嘟,遛狗乱吃东西治不好走了。。
  more1sec
      148
  more1sec   164 天前   ❤️ 1
  小黑
  suzic
      149
  suzic   164 天前 via Android   ❤️ 1
  黑蛋
  garipan
      150
  garipan   157 天前
  用人名没什么问题,前段时间看了一个报告说近些年北美地区的宠物名字,也从什么点点、奇奇这种慢慢变成了人名什么 Mike Lily 啥的
  1  2  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2863 人在线   最高记录 5298   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 14:22 · PVG 22:22 · LAX 06:22 · JFK 09:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.