V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
di94sh
V2EX  ›  投资

6 月最后一天收市,应该是上半年行情最好的一个月了

 •  
 •   di94sh · 2020-06-30 15:11:32 +08:00 via iPhone · 1886 次点击
  这是一个创建于 572 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上半年陆续买入的,现在收益整体上有 10 个点了.
  投入钱不多,不过我不喜欢现金,所有的钱基本全在里面了。

  12 条回复    2020-07-03 17:32:50 +08:00
  PbCopy111
      1
  PbCopy111  
     2020-06-30 17:40:30 +08:00
  半年 10%么??我觉得你还可以去看看基金,比如医药类,稀缺资源类,军工类。。。
  di94sh
      2
  di94sh  
  OP
     2020-06-30 17:47:52 +08:00
  @PbCopy111 #1 大部分都买的指数...
  holajamc
      3
  holajamc  
     2020-06-30 17:48:36 +08:00
  某创业板基金 30+% 了…
  TangMonk
      4
  TangMonk  
     2020-06-30 17:49:58 +08:00
  @PbCopy111 #1 海南板块呢
  di94sh
      5
  di94sh  
  OP
     2020-06-30 17:51:47 +08:00
  @holajamc #3 创业板我也有. 25 个点...
  mangochow
      6
  mangochow  
     2020-06-30 18:47:18 +08:00
  好惨,估摸着到今年只有 12%,还是中了个新股
  lwlizhe
      7
  lwlizhe  
     2020-06-30 19:55:59 +08:00
  前段时间买了华宝油气基金,5 天涨了 30%……

  然后 3 天跌回原点……
  至于我……

  加仓加到半山腰了……
  PbCopy111
      8
  PbCopy111  
     2020-06-30 20:10:41 +08:00
  @TangMonk #4 我也不知道。。。我的股票选择范围就 200 多个,其他的没工夫看了。。


  @di94sh #2 你随便找个基金网站看看收益,就知道那个行业好了。。医药的估计都在 50%左右吧。
  nutting
      9
  nutting  
     2020-06-30 20:12:20 +08:00
  我是全靠一只金融重仓回这两年的亏损了
  tailoryang
      10
  tailoryang  
     2020-06-30 23:47:46 +08:00 via iPhone
  @lwlizhe 哈哈,我华宝现在腰斩装死不看
  cjc2017
      11
  cjc2017  
     2020-07-01 11:31:47 +08:00
  破 3000 了
  di94sh
      12
  di94sh  
  OP
     2020-07-03 17:32:50 +08:00
  7 月才 3 天就涨到 20 个点了....惊吓...
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4395 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 02:55 · PVG 10:55 · LAX 18:55 · JFK 21:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.