V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Macv1994
V2EX  ›  问与答

瞎逛逛发现一个神奇的网站

 •  3
   
 •   Macv1994 · 138 天前 · 15817 次点击
  这是一个创建于 138 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  http://koalastothemax.com/

  请问各位大佬这网站是怎么实现的呀?感觉好神奇~

  122 条回复    2021-03-23 17:00:35 +08:00
  1  2  
  Tianyan
      101
  Tianyan   137 天前
  有意思 就是不知道这个有啥用途
  exploreexe
      102
  exploreexe   137 天前
  @lizliz #63 卧槽 也吓我一跳。。。忽然间一个女的说话。。。mmp
  dragonTalon
      103
  dragonTalon   137 天前
  有意思。。。。看的眼睛痛
  FRYF
      104
  FRYF   137 天前
  我擦完出来两只考拉
  opensail
      105
  opensail   137 天前 via Android
  密恐吐了
  pb941129
      106
  pb941129   137 天前
  突然想到可以出道初中数学题:假设整图边长为 4,那么要完全解开这个图像,鼠标需要滑过的最短距离是多少?
  xxbutoo
      107
  xxbutoo   137 天前
  我真的是服了!
  LZSZ
      108
  LZSZ   137 天前
  @FaiChou 没涂完 涂完后下面可以让你自定义图片
  wclebb
      109
  wclebb   137 天前
  很有意思。
  用来传达某些秘密或贺卡还是有点意思的。
  lingyi95
      110
  lingyi95   137 天前 via iPhone
  @Macv1994 下面写了啊,基于 d3.js 做的
  mingl0280
      111
  mingl0280   137 天前
  @Tianyan 为啥非要有用?
  korvin
      112
  korvin   137 天前
  zhzhh
      113
  zhzhh   137 天前
  有点像刮奖的感觉😂
  yazoox
      114
  yazoox   137 天前
  看看先
  kuangwinnie
      115
  kuangwinnie   137 天前
  四叉树啊
  shakoon
      116
  shakoon   137 天前
  这个页面非常耗 cpu 啊
  enan01
      118
  enan01   137 天前
  原来是🐨
  imjamespond2020
      119
  imjamespond2020   137 天前 via Android
  刮刮乐?
  fuxinya
      120
  fuxinya   136 天前   ❤️ 2
  Macv1994
      121
  Macv1994   136 天前
  @fuxinya 嗯是的
  powerwangy445hh
      122
  powerwangy445hh   123 天前
  前两天给女朋友做了一个,可以自定义 顺便还出了个教程,需要的可以看下顺便点个赞
  %上班摸鱼必备 %教程 解压刮刮乐教程来啦,十秒学会,赶紧 [email protected]+小助手 https://v.douyin.com/eNCDRag/ 腹 zhiCi 链接,打开 Dou 音搜索,直接觀看視频!
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1625 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 01:45 · PVG 09:45 · LAX 18:45 · JFK 21:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.