V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
niub
V2EX  ›  知乎

如果不考虑现实,你最想学习什么技术?

 •  
 •   niub · 89 天前 · 8705 次点击
  这是一个创建于 89 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  开放题,随心回答。

  220 条回复    2021-09-02 08:48:13 +08:00
  1  2  3  
  simo
      201
  simo   88 天前   ❤️ 1
  ( vr+ar) 增加感受体验和脑电控制
  lscexpress
      202
  lscexpress   88 天前   ❤️ 1
  如果不考虑现实,我就想去玩
  wuxinling
      203
  wuxinling   88 天前   ❤️ 1
  材料化学
  pixiaotiao
      204
  pixiaotiao   88 天前 via Android   ❤️ 1
  厨师
  Fantaoranges
      205
  Fantaoranges   88 天前   ❤️ 1
  摩托车车手,跑个比赛啥
  zhuawadao
      206
  zhuawadao   88 天前   ❤️ 1
  机械设计+单片机+CS
  del1214
      207
  del1214   88 天前   ❤️ 1
  各种格斗游戏连续技术,PS:我是菜逼
  yao978318542
      208
  yao978318542   88 天前   ❤️ 1
  天文学家 或者 职业画家或者踢球
  bearboss
      209
  bearboss   88 天前   ❤️ 1
  做一个可以把水库钓光的钓鱼佬
  kergee
      210
  kergee   88 天前
  屠龙之技~~
  bk201
      211
  bk201   88 天前
  一个打十个
  mutoudaren
      212
  mutoudaren   88 天前 via Android   ❤️ 1
  做机器人,然后让机器人代替人力。
  unnya
      213
  unnya   88 天前   ❤️ 1
  对物理世界的任何存在质量的东西自由创造和毁灭的技术。
  TinyWang
      214
  TinyWang   88 天前   ❤️ 1
  vocaloid P 主,想写出自己喜欢的歌
  SeanGeek
      215
  SeanGeek   88 天前   ❤️ 1
  卡车驾驶,火车驾驶,轮船驾驶
  rurui
      216
  rurui   88 天前 via Android   ❤️ 1
  乐器制作和维修
  xiaopengm
      217
  xiaopengm   88 天前   ❤️ 1
  木匠
  Vincent103
      218
  Vincent103   88 天前   ❤️ 1
  考古或者摸金校尉
  kidult
      219
  kidult   88 天前   ❤️ 1
  领导的艺术,当然 领导人的艺术 更佳
  TimothyT
      220
  TimothyT   87 天前 via iPhone   ❤️ 1
  数学
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1062 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 23:29 · PVG 07:29 · LAX 15:29 · JFK 18:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.