V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
bov
V2EX  ›  分享发现

分享下轻芒(前豌豆荚团队)做的 iOS 阅读 app 内测邀请,可以订阅公众号和 RSS

 •  2
   
 •   bov · 225 天前 · 12964 次点击
  这是一个创建于 225 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  喜欢阅读和订阅的朋友可以试试,还在内测阶段。

  详情请看链接的文章,感兴趣的用户请留下邮箱的 base64,如果同时留下微信号的话他们会拉你进群,可以反馈问题。

  https://mp.weixin.qq.com/s/WmeqYSb8rzfjf4RYoxFBbQ

  两种阅读模式

  阅读笔记

  第 1 条附言  ·  224 天前
  问了一下他们那边的客服,说是明天会看下,逐步给大家开放内测权限。
  第 2 条附言  ·  223 天前
  又问了下他们的客服,说是昨天太忙了还没来得及给大家开放邀请,今天会优先处理的,大家再等等,不好意思。
  第 3 条附言  ·  221 天前
  贴了邮箱的基本都发了,如果有哪位同学没收到的话,请注意看下垃圾邮件,或者就是 base64 贴错了也有可能。需要了就改正后继续回帖,我空了会再看看的,感谢大家的信任。
  第 4 条附言  ·  216 天前
  又问了下那边,说是今天会给收到邮件的同学开通 TestFlight 邀请,大家再等待一会,实在不好意思,他们估计真的太忙啦。
  296 条回复    2020-08-17 15:17:48 +08:00
  1  2  3  
  1992w
      201
  1992w   224 天前
  NjU0OTE2OTgwQHFxLmNvbQ==
  bvgftr
      202
  bvgftr   224 天前
  MTU4MzUxMDY5MDdAMTYzLmNvbQ==
  xw
      203
  xw   224 天前 via Android
  dm9saW1ha3VndS0xNzA1QHlvcG1haWwuY29t
  justpayne
      204
  justpayne   224 天前
  enpfamN5QDEyNi5jb20=
  tzungtzu
      205
  tzungtzu   224 天前
  bmVlZHlfd2VpQGhvdG1haWwuY29t

  感谢
  tululala
      206
  tululala   224 天前
  MjMzMjE3MDE2OEBxcS5jb20=
  Yreddragon
      207
  Yreddragon   224 天前 via iPhone
  YTEyNTcyMDY5NjJAZ21haWwuY29t
  winder9090
      208
  winder9090   224 天前
  d2luZGVyOTA5MEBnbWFpbC5jb20KICAgICAgICAgICAgIA==
  zhzzf
      209
  zhzzf   224 天前
  emh1c2hhb2h6QGdtYWlsLmNvbQ==
  rocy
      210
  rocy   224 天前
  cm9jeXRtQGdtYWlsLmNvbQ==
  liutuo
      211
  liutuo   224 天前
  YUBsbHR1by5jb20=
  Zero24
      212
  Zero24   224 天前
  bXJ4dWFuLnpoYW5nQGdtYWlsLmNvbQ==
  charzluo
      213
  charzluo   224 天前
  Y2hhcnpsdW9AZ21haWwuY29t
  feller
      214
  feller   224 天前
  MTQ0OTYyMTYwNkBxcS5jb20=
  ldbmcs
      216
  ldbmcs   224 天前
  NzQ4NzYxNTU4QHFxLmNvbQ==
  ddgo
      217
  ddgo   224 天前
  cm9uZ3poYW5nLmR1QGdtYWlsLmNvbQ==
  edenxio
      218
  edenxio   224 天前
  eXdiNDcxQG91dGxvb2suY29t
  gelilaohuang
      219
  gelilaohuang   224 天前
  ZnVuY2NuQGdtYWlsLmNvbQ==
  meilaoban945
      220
  meilaoban945   224 天前
  anhndTEwMTZAZ21haWwuY29t
  doyle
      221
  doyle   224 天前
  ZG95bGVfbGl1QGZveG1haWwuY29t
  binnchx
      222
  binnchx   224 天前
  aGFwcHlfYWRtaW5AMTYzLmNvbQ==
  Nihemiah
      223
  Nihemiah   224 天前
  emh1emhpbG9uZzA4MjRAZ21haWwuY29tCg==
  nokisubye
      224
  nokisubye   224 天前
  bm9raXN1YnllQDE2My5jb20=
  nokisubye
      225
  nokisubye   224 天前
  微信:bm9raXN1Ynll
  vansouth
      226
  vansouth   224 天前
  MTYyNTUxODk4OUBxcS5jb20=
  1nclude
      227
  1nclude   224 天前
  bGlueGlhbmd4aWFuZzIzM0BnbWFpbC5jb20=
  Martox
      228
  Martox   224 天前
  cGVpcWl4aW5AZ21haWwuY29t
  azhangbing
      229
  azhangbing   224 天前
  MjU3NzExM0BxcS5jb20=
  gqbre
      230
  gqbre   224 天前
  NTk3MDk5NjUzQHFxLmNvbQ==
  lc123452000
      231
  lc123452000   224 天前
  邮箱:NTQ1NzY0ODE5QHFxLmNvbQ==
  微信:bGMxMjM0NTIwMDA=
  在轻芒小程序发自肺腑地求码没有消息 T T
  希望大佬把我拉进去
  rocean
      232
  rocean   224 天前
  Y21oZXJlb2NlYW5AZ21haWwuY29t
  yanwen
      233
  yanwen   224 天前
  邮箱 :eTRud2VuQGdtYWlsLmNvbQ==

  谢谢
  ahon
      234
  ahon   224 天前 via iPhone
  Mjc4MjkyNTYwQHFxLmNvbQ==
  sufan1206
      235
  sufan1206   224 天前 via iPhone
  c3VmYW54QGZveG1haWwuY29t
  NoUltimate
      236
  NoUltimate   224 天前
  MTA1MjYyNDgxN0BxcS5jb20=
  abcde51111
      237
  abcde51111   224 天前
  YWJjZGUxMTExQHllYWgubmV0
  Orangecz
      238
  Orangecz   224 天前
  d2hjaGVuenhAZ21haWwuY29t
  qq807492916
      239
  qq807492916   224 天前
  ODA3NDkyOTE2QHFxLmNvbQ==
  HelloAmadeus
      240
  HelloAmadeus   224 天前 via iPhone
  aGFua2UwQG91dGxvb2suY29t
  yjppeng
      241
  yjppeng   224 天前
  ODI1NjY0NjQ5QHFxLmNvbQ==
  Nick
      242
  Nick   224 天前
  aUBuaWNrLmlt
  walsvid
      243
  walsvid   224 天前
  d29vbmNoYW9AMTYzLmNvbQ==
  desireYY
      244
  desireYY   224 天前
  ZGVzaXJlQHRvbS5jb20=
  bojackhorseman
      245
  bojackhorseman   224 天前
  邮箱:MTE0MjA4MzY2OEBxcS5jb20=
  微信:SU1JU1NZT1UtRVZFUg==
  Hodor
      246
  Hodor   224 天前
  a2FuZ2thaTA1MzM=
  JiafuYuan
      247
  JiafuYuan   224 天前
  c3VncmV5dWFuQG91dGxvb2suY29t
  tyhunter
      248
  tyhunter   224 天前
  NTR0aWFueWFAZ21haWwuY29t
  m0cha
      249
  m0cha   224 天前 via iPhone
  bWFvLnlhbmdAY2FtcHVzLmxtdS5kZQ==

  想把这页的邮箱和微信都爬了,赶紧是推荐植发的精准用户
  v2mdzz
      250
  v2mdzz   224 天前
  bHVyZW56QHFxLmNvbQ==
  hanhuoer
      251
  hanhuoer   224 天前
  MTIwNjc1MTY3OA==
  JakeLaoyu
      252
  JakeLaoyu   223 天前
  amFrZS5sYW95dUBnbWFpbC5jb20=
  moxuanyuan
      253
  moxuanyuan   223 天前
  安卓如黑人,是二等公民。。
  lau52y
      254
  lau52y   223 天前
  NDYyOTQ2NEBxcS5jb20=
  baskershu
      255
  baskershu   223 天前
  eTEwNDEyMDg2NDVAZ21haWwuY29t
  NightCatS
      256
  NightCatS   223 天前
  bmlnaHRjYXR4eEBnbWFpbC5jb20=
  yicongcao
      257
  yicongcao   223 天前
  eWljb25nY2FvQGdtYWlsLmNvbQ==
  xxg
      258
  xxg   223 天前
  MTUzMzUxNzkxMDBAMTg5LmNu
  Cryse
      259
  Cryse   223 天前
  Y3J5c2VoaWxsbWVzQG91dGxvb2suY29t
  pitaya47
      260
  pitaya47   223 天前 via iPhone
  NDcwNjYyMjI4QHFxLmNvbQ==
  xunqin
      261
  xunqin   223 天前
  aHVhbmdqaW5neXVuQGdtYWlsLmNvbQ==
  leafviy
      262
  leafviy   223 天前
  bGVhZnZpeUBmb3htYWlsLmNvbQ==
  songzhengqian
      263
  songzhengqian   223 天前
  MjM2MDYxNjIxMkBxcS5jb20=
  Serendipitious
      264
  Serendipitious   223 天前
  aG93ZWxsLnRhbkBsaXZlLmNvbQ==
  Pogbag
      265
  Pogbag   223 天前
  有人收到邮件了吗?
  moxuanyuan
      266
  moxuanyuan   223 天前
  bW94dWFueXVhbkAxNjMuY29t
  bov
      267
  bov   223 天前
  @Pogbag 又问了下他们的客服,说是昨天太忙了还没来得及给大家开放邀请,今天会优先处理的,大家再等等,不好意思。
  NickyPP
      268
  NickyPP   223 天前
  Pogbag
      269
  Pogbag   222 天前
  @bov 我到现在还没收到。。。
  bov
      270
  bov   222 天前
  @Pogbag 再等等吧,实在不好意思,可能他们太忙了,但肯定会逐步邀请大家的,我跟他们聊过了,谢谢。
  lushilu001
      271
  lushilu001   222 天前
  Y3JvbmVnb0BvdXRsb29rLmNvbQ==
  Gilfoylek
      272
  Gilfoylek   222 天前
  Z2lsZm95bGUua0BvdXRsb29rLmNvbQ==
  想试试
  kaocff
      273
  kaocff   221 天前
  NDA3MDkwMzQ3QHFxLmNvbQ==
  REVERSO
      274
  REVERSO   221 天前
  NDM1NTYwMTI1QHFxLmNvbQ==
  求拉,感谢
  baozishu
      275
  baozishu   219 天前 via Android
  MTc3MTU3NTczNUBxcS5jb20=
  baozishu
      276
  baozishu   219 天前 via Android
  MTc3MTU3NTczNUBxcS5jb20=
  superman
      277
  superman   217 天前
  cmVnaXN0ZXJAb3V0bG9vay5jb20uYXU=
  luhe
      278
  luhe   217 天前 via iPhone
  收到他们的邮件五天了,还没加我微信发 tf 邀请,咋回事啊
  Silently
      279
  Silently   217 天前 via iPhone
  @luhe 一样 收到邮件 回复后就没消息了
  luhe
      280
  luhe   217 天前
  @Silently 裂开,4 个工作日了,我还想改微信号来着,现在不敢改
  Silently
      281
  Silently   216 天前
  @luhe 我也是 我看前几天刚好 iOS 出了可以改 我等到今天等不及了 已经改了。然后我在回复了一封邮件告知新微信号及二维码
  BetterSci
      282
  BetterSci   216 天前
  Mjg1NjI0OTM4QHFxLmNvbQ==
  sutking
      283
  sutking   216 天前 via iPhone
  虽然收到邮件了,但是我按要求用邮件回复了之后就再也没有消息了,中间还又发过一次邮件询问,但是一直杳无音讯。楼主能不能帮忙问下啊?
  PS:我的上一条回复在#160 哦。
  bov
      284
  bov   216 天前
  @sutking 又问了下那边,说是今天真的会给收到邮件的同学开通 TestFlight 邀请,大家再等待一会,实在不好意思,他们估计真是太忙啦。
  richChou
      285
  richChou   216 天前
  emhvdWp1bmppZTIyMUBxcS5jb20=
  ispatrick
      286
  ispatrick   215 天前
  chunsinghwang
      287
  chunsinghwang   202 天前 via iPhone
  NzMyQDE2My5jb20=
  lyttmonkey
      288
  lyttmonkey   186 天前
  bHl0dG1vbmtleUAxNjMuY29t
  挖,
  还有吗,谢谢
  ifelse
      289
  ifelse   185 天前
  挖一下,去公众号找了一圈,只有邀请的了,所以还有吗,谢谢
  d3hmYW5zQGdtYWlsLmNvbQ
  bov
      290
  bov   185 天前
  @ifelse 解码失败?确认下。
  wookaooo
      291
  wookaooo   184 天前
  b2RvaW5nQGxpdmUuY29t

  感谢
  dalong
      292
  dalong   184 天前
  ZDRsMG42QGdtYWlsLmNvbQ==
  hansenzhou
      293
  hansenzhou   179 天前
  @bov 大佬求拉,谢谢。
  邮箱:Y29sYThfanVuQDEyNi5jb20KIA==
  ifelse
      294
  ifelse   178 天前
  @bov d3hmYW5zQGdtYWlsLmNvbQ== 🙏
  oanen
      295
  oanen   172 天前
  b2FvZW5Ab3V0bG9vay5jb20=
  xinru
      296
  xinru   171 天前 via iPhone
  @bov bGZfXzIwMDRAbGl2ZS5jb20=
  ironicstone
      297
  ironicstone   157 天前
  @bov 邮箱:aWthbmF2c0AxNjMuY29t 多谢啦
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4784 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 49ms · UTC 09:31 · PVG 17:31 · LAX 01:31 · JFK 04:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.