V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
madNeal
V2EX  ›  问与答

双十一,你冲动消费了吗

 •  
 •   madNeal · 330 天前 · 15986 次点击
  这是一个创建于 330 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1 号晚上就买买,后来算算,一起居然花了一万二,我主要都是在京东上买的。电视机加上电动升降桌就快九千了,其它的七七八八加起来就这么多了。感觉双十一也不用买了。不知道算不算冲动消费,反正买的这些也是我之前一直都在看的

  索尼的电视真香

  第 1 条附言  ·  330 天前
  索尼 X9100H
  罗技 MX keys 键盘

  这两个实测下来,真香
  202 条回复    2021-04-08 15:48:52 +08:00
  1  2  3  
  ccming
      201
  ccming   172 天前 via iPhone
  @ligiggy 哈,你买的蓝牙的,我买的有线的,没线控没麦克的,用来当监听耳机
  ligiggy
      202
  ligiggy   172 天前
  @ccming 不谈音质,兴戈在佩戴舒适度上没的说
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3720 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 03:29 · PVG 11:29 · LAX 20:29 · JFK 23:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.